Forskere undersøger glubske sælers spisevaner med lokkemad

DTU Aqua og bornholmske fiskere skal undersøge, om sæler æder fladfisk.

Fiskeskipper Arki Munch Petersen fra Hasle og biolog Anne-Mette Kroner fra DTU Aqua er ude og hente de første 40 garn, der er sat ud med mærkede rødspætter og skrubber for at undersøge, om gråsælerne æder fladfisk i garn. (Foto: Marie-Louise Rafn © DR)

Gråsælerne i Østersøen snupper gerne føden der, hvor den er nemmest at komme til - og det er i fiskernes garn.

Ellers sådan er det i hvert fald, hvis der er torsk i garnet.

Der er faktisk ingen som ved, om de er lige så ivrige efter at gå efter den nemme løsning, hvis der er skrubber, rødspætter eller pighvar i fiskegarnet.

Derfor er forskere fra DTU Aqua begyndt at sætte lokkemad op til sælerne for at se, om det er tilfældet.

Det er blevet højaktuelt, fordi torskekvoterne i Østersøen er skåret helt i bund og nu kun tillader torsk som bifangst. Derfor bliver garnfiskerne nødt til at gå efter andre fisk, og det er først og fremmest fladfisken pighvar, som fiskerne kan sælge langt, langt dyrere end rødspætter og skrubber.

Undersøgelserne er gået i gang i denne uge, hvor biolog Anne-Mette Kroner fra DTU Aqua sammen med bornholmske fiskere har fanget både skrubber og rødspætter, mærket dem og fordelt dem i 40 fiskegarn, som er sat vest ud for Bornholm.

Senere på foråret vil der også komme mærkede pighvar i lokkegarnene.

- Vi skal se, om fiskene enten forsvinder eller bliver skambidt af sælerne, som det er tilfældet med torskene, forklarer Anne-Mette Kroner.

Sælerne skal opdage lokkemaden

De første garn blev hevet ombord i Hasle-kutteren R 354 Baltic tidligere på ugen, og der kunne Anne-Mette Kroner og fiskeskipper Arki Munch Petersen konstatere, at både skrubber og rødspætter var i fin form. Det samme var de få torsk, der var gået i garnene.

- Men det er for tidligt at sige, om det skyldes, at sælerne ikke er interesseret eller ikke har opdaget de her garn endnu. Der kan typisk godt gå nogle dage, inden sælerne har fundet de nye garn, siger Anne-Mette Kroner.

DTU Aqua har tidligere lavet lokkegarn med torsk, og her var oplevelsen helt den samme som den, fiskerne i blandt andet Østersøen fortæller om: Langt hovedparten af torskene var skambidt, fordi sælerne først og fremmest går efter fiskenes fede lever.

- Hvis vi ser de samme skader på fladfiskene, kan det måske danne basis for en ny omgang regulering af sælbestanden, siger Anne-Mette Kroner.

Nødvendigt at skyde mange sæler

Arki Munch Petersen har siden 2015 været med til at regulere sælbestanden omkring Bornholm ved at skyde sæler omkring fiskeredskaberne. Muligheden for at skyde sæler i Østersøen er dog sat på pause lige nu, fordi torskefiskeriet er stoppet.

  • Lige nu sætter forskere og fiskere sammen lokkegarn ud med mærkede rødspætter og skrubber. De skal se, om gråsælerne vil tømme garnene for fladfisk på samme måde, som de gør med torsk. (Foto: Marie-Louise Rafn © DR)
  • Et tidligere forsøg med torsk i lokkegarn fra DTU Aqua har vist, at sælerne i den grad går efter torskenes lever. Stort set alle fisk er ødelagt - præcis det samme oplevede Østersø-fiskerne dengang, de stadig måtte fiske torsk. (Foto: Julius Nielsen- havbiolog- DTU Aqua © DR)
  • Indtil videre har DTU Aqua fundet en enkelt skrubbe med skader. Men om det er sælbid eller kradsemærker er lidt usikkert. (Foto: DTU Aqua © DR)
  • Biolog Anne-Mette Kroner fra DTU Aqua regner med at have et resultat af undersøgelserne til oktober. (Foto: Marie-Louise Rafn © DR)
  • Sammen med fiskeskipper Arki Munch Petersen fra Hasle har Anne-Mette Kroner haft de første 40 lokkegarn i havet - 20 med rødspætter og 20 med skrubber. Senere på foråret kommer den eftertragtede pighvar i garnene. (Foto: Marie-Louise Rafn © DR)
  • Mærkede fladfisk klar til at blive sat i et lokkegarn for at se, hvordan gråsælerne reagerer - typisk river de fisken op for at æde den fede lever. (Foto: Marie-Louise Rafn © DR)
1 / 6

Men Arki Munch Petersen har ligesom andre bornholmske fiskere oplevet fladfisk, der er skambidt af sæler, og han er ikke i tvivl om, at sælbestanden skal være langt mindre, hvis fisk og fiskeri i Østersøen skal overleve.

- Men skal det virkelig nytte, skal landene omkring Østersøen koordinere indsatsen mod sælerne og gå i gang med at skyde rigtigt mange sæler samtidig, siger Arki Munch Petersen.

Han er en af de fiskere, der gerne vil fiske pighvar, så længe torskefiskeriet ligger stille. Derfor håber han paradoksalt nok, at sælerne går efter i hvert fald pighvar, for så er chancen større for at kunne genoptage reguleringen af sælerne.

I løbet af de første dage af denne forsøgsrunde har der været en enkelt rødspætte med skader, men ifølge Anne-Mette Kroner er det ikke til at sige, om der var tale om et sælbid.

Forskere og fiskere vil sætte lokkegarn ud i løbet af foråret og sommeren. Sidste lokkegarn skal efter planen sættes i august, og Anne-Mette Kroner regner med, at der vil ligge et resultat af forsøgene i oktober.