Skibsrøg får brusebad til gavn for luften, men forurening ender i havet

Stadig flere skibe bruger en såkaldt scrubber for at leve op til krav om luftforurening, men problemet ender i havet, lyder det fra forskere.

Det er fragtskibes udstødning, der får et skyl, så forurening ikke ender i luften, men til gengæld i havet. (Foto: © Jens B'ttner, Jens Bttner/picture-alliance/dpa/AP Images)

Skibe må ikke længere forurene luften med den samme mængde miljøskadelige stoffer som tidligere. Men de må godt give deres udstødning et ”brusebad” og skylle de skadelige stoffer i havet, hvor de kan bringe havmiljøet i fare.

Teknologien kaldes ’scrubbing’, og den vinder indpas i disse år. Ifølge flere forskere, som DR Nyheder har talt med, bringer scrubbing det skrøbelige miljø i Østersøen i yderligere fare. En af de forskere er Marja Koski, der er professor ved Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua.

- Brugen af scrubbere udgør en fare for det maritime miljø, siger Marja Koski.

- Vi ved, at når man bruger en åben scrubber, så flytter man forureningen fra luft til vand. Man flytter en masse tungmetaller og tjærestoffer fra brændstoffet ned i havet.

- Tungmetaller nedbrydes ikke. Ligesom PFAS bliver de der, og bliver optaget i plankton, hvorfra de kommer længere op i fødekæden - helt op til fisk. Så man kan roligt sige, at det ikke er godt for havmiljøet, siger Marja Koski.

Uklart om det skader mennesker

Fra sit hus i kystbyen Gudhjem på Bornholm kan Jeanette Uldall se det ene skib efter det andet sejle forbi ude på Østersøen. Som havsvømmer deler hun hvert år havet med mere end 60.000 skibe, som sejler forbi Bornholm på en af verdens mest befærdede søveje.

  • Jeanette Uldall under havets overflade i Østersøen omkring Bornholm. I sommerperioden svømmer Jeanette to til tre kilometer per tur flere gange om ugen. (Foto: © Jesper Westley)
  • Jeanette Uldall efter en havdukkert med sin mand på Melsted Havn. (Foto: © Nilo Hansen)
  • Her er Jeanette Uldall på tur fra Nørresand til Salene bugten ved Gudhjem, og fotoet er taget af hendes svømmermakker Jesper Westley. Jeanette svømmer altid mindst med en anden svømmer. (Foto: © Jesper Westley)
1 / 3

Selvom Jeanette Uldall ikke kan smage den øgede mængde af forurening i havvandet, får hun alligevel en dårlig smag i munden ved tanken om, at den er der.

- Det er endnu mere skræmmende end plastik, siger Jeanette Uldall, der har for vane at samle plastik op fra havet, når hun er ude at svømme.

- Jeg vil være så ked af, hvis vi skulle begynde at tage forbehold for vores sundhed, inden vi skal ud at svømme, siger hun.

Ifølge professor Marja Koski fra DTU Aqua er det meget svært at sige, om den øgede brug af scrubbere bør gøre Jeanette Uldall nervøs. Men ifølge professoren er det ophobning af tungmetaller i fisk, vi skal være opmærksomme på.

- Det er svært at sige, hvor stor en mængde af tungmetallerne i fisk, der kommer fra scrubbere. Så jeg kan ikke sige, at scrubbing udgør en fare for mennesker. Men det bidrager helt sikkert til miljøproblemer i det maritime miljø, siger Marja Koski.

Et voksende problem

Kun en lille andel af de mange skibe, der sejler forbi Bornholm, er udstyret med scrubbere. Men scrubber-skibene bidrager med en uforholdsmæssig stor andel af forureningen med tungmetaller og såkaldte polycykliske kulbrinter (PAH'er). Det viser ny svensk forskning.

Bag den står blandt andre lektor Erik Ytreberg fra Chalmers Tekniske Universitet i Gøteborg.

- Studiet viser, at udledninger af scrubbervand fra 180 skibe, der opererer i Østersøen, tegner sig for op til 9 procent af den samlede tilførsel af nogle PAH'er - og op til 18 procent af nogle metaller, skriver Erik Ytreberg til DR Nyheder.

Han vurderer, at de tal kun er steget siden 2018, hvorfra tallene i studiet stammer.

- Antallet af skibe udstyret med scrubbere i Østersøen er steget, så der var omkring 600 i 2021. Derfor kan det antages, at emissionerne fra scrubbere i dag også er væsentligt højere, end da vores undersøgelse blev gennemført i 2018, skriver Erik Ytreberg.

Miljøministeriet ser tiden an

Otte danske natur- og miljøorganisationer sendte 6. februar i år et fælles brev til Miljøminister Magnus Heuinicke (S). I brevet opfordrer de til, at Danmark senest i 2024 indfører et forbud mod udledning af scrubbervand i ”territoriale farvande og indfører en høj forureningsafgift på skibe med scrubbere, som anløber danske havne.”

Miljøministeriet oplyser, at miljøminister Magnus Heuinicke ikke kan stille op til interview om sagen. Men ministeriet svarer, at det betragter scrubbervand som en kilde til udledning af miljøfarlige stoffer i miljøet.

Der er i øjeblikket internationale forhandlinger om brugen af scrubbere, og før de er afsluttet, vil der ikke blive set på brugen af scrubbere.

- Der pågår i den internationale maritime organisation (IMO) forhandlinger på området, hvor der udarbejdes rammer til brug for fastsættelse af restriktioner for udledning af scrubbervand. Når rammerne er fastsat, skal behovet for national opfølgning vurderes, skriver Miljøministeriet til DR Nyheder.

Rederier: Ikke en fair kritik

I brevet til miljøministeren peger de otte natur- og miljøorganisationer på rederierne som ansvarlige i sagen. Organisationerne mener, at rederierne har installeret scrubbere på deres skibe, så de forsat kan sejle på billig tung bunkerolie, der indeholder mange miljøskadelige stoffer.

Organisationerne opfordrer til, at rederierne i stedet skal sejle på dyrere – men mere miljøvenlige – ”renere brændstoffer”.

Rederierne handler imidlertid lovligt. Miljøstyrelsen under Miljøministeriet opfordrer på dens hjemmeside direkte til, at svovloxider i udstødningen nedbringes med scrubbere. Danske Rederier gør da også i et svar til DR Nyheder opmærksom på, at scrubbing er en fuldt lovlig måde at sikre, at et skib opfylder kravene til luftforurening.

- Med en scrubber løser man luftforureningsproblemet, og det er dét, som lovkravet går på. Det er således ikke fair at kritisere rederier for at overholde en FN-vedtaget luftforureningsregulering via en politisk blåstemplet metode, skriver Maria Skipper Schwenn, Executive Director Climate for Environment and Security hos Danske Rederier.

Hun konstaterer desuden, at forskellige analyser og rapporter kommer til forskellige konklusioner om, hvorvidt scrubbervand er skadeligt.

I Gudhjem på Bornholm ønsker havsvømmer Jeanette Uldall bare at kunne leve i pagt med det vand, det hele handler om.

- I havet kan man mærke sin krop, og det er sundt for mig både fysisk og mentalt. Man bliver aldrig i dårligt humør af at svømme, siger Jeanette Uldall.