Slut med øl til håndboldkampen: Kommuner strammer alkoholregler

Bornholms Regionskommune har indført forbud mod udskænkning af alkohol i idrætshaller, hvis der er børn og unge under 18 år til stede. Flere kommuner har strammet reglerne.

Idrætshallerne på Bornholm må ikke længere servere alkohol til arrangementer, hvor børn og unge under 18 år deltager. (Foto: wfwatt © stock.xchange)

Ingen øl og vin, hvis der er unge under 18 år til stede.

Sådan lyder Bornholms Regionskommunes nye regler for servering af alkohol i de selvejende idrætshaller, som får tilskud fra kommunen.

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog før jul, at de selvejende haller fremover må undvære den kommunale støtte, hvis de serverer alkohol, når der er børn og unge under 18 år tilstede.

Haller mister indtægter

Hidtil har man kunnet købe en øl i cafeteriet efter træning, og der er en lang række åbne arrangementer i hallerne, hvor der også i dag står alkohol på bordet. Det kan være ved udstillinger, halfester og fællesspisning.

Beslutningen har vakt bekymring i hallerne rundt om på Bornholm. Her har fadøllen eller rødvinen nemlig været en kærkommen indtægtskilde.

- Vores økonomi er i forvejen anspændt, og vi vil få tab af indtægt, når vi ikke længere må skænke alkohol, siger formand for Aakirkeby Hallerne, Poul Aksel Eriksen.

Og forbuddet kunne godt tænkes at blive indført andre steder, siger formand for fritids- og kulturudvalget på Bornholm, Erik Lund Hansen (S).

- Umiddelbart kunne man godt forestille sig et alkoholforbud i forbindelse med eksempelvis børnearrangementer i medborgerhusene, siger han.

Større kommunalt fokus på alkoholvaner

Bornholm er langt fra den eneste kommune, der har strammet reglerne for udskænkning af alkohol til arrangementer, hvor børn og unge deltager, forklarer Eva Michelle Burchard, specialkonsulent i Center for Forebyggelse i Praksis i Kommunernes Landsforening.

- Der er flere og flere kommuner, der laver arrangementer, hvor børn og unge færdes, hvor der ikke serveres alkohol, siger Eva Michelle Burchard.

Det er ifølge hende et billede på, at kommunerne vil komme danskernes alkoholforbrug til livs ved at sætte tidligt ind.