Sognepræster hjælper myndighederne i asylsager

Udlændingestyrelsen spørger jævnligt præster til råds, når asylansøgere er blevet døbt i Danmark.

Sognepræst Peter Hauge Madsen bliver spurgt til råds, når Udlændingestyrelsen skal afgøre om en konversion er reel eller ej. (Foto: Lis Eilsøe © DR)

Når asylansøgere skifter islam og Allah ud med kristendommen og Gud, kan sognepræsternes ord bruges i vurderingen om de får asyl eller ej.

Udlændingestyrelsen spørger nemlig jævnligt præsterne om dokumentation, når styrelsen skal vurdere om konvertitten virkelig tror på Faderen, Sønnen og Helligånden.

Fra januar 2013 til og med november 2015 behandlede Flygtningenævnet 108 sager om konvertitter. I godt hver fjerde sag fremgik udtalelser fra præster eller kirker direkte i afgørelsen om asyl.

- Det er en meget ubehagelig situation at stå i, for min vurdering bliver pludselig afgørende for, om de får asyl eller ej, siger sognepræst Peter Hauge Madsen fra Rønne.

Han har døbt 23 asylansøgere og underviser flere asylansøgere i kristendommen lige nu.

Søren Dalsgaard, koordinator i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og vejleder for præster, der arbejder med konvertitter, er ikke i tvivl om, at det er en meget svær situation for en præst, når Udlændingestyrelsen beder om oplysninger om en konvertit.

Men han understreger, at det ikke er kirkens opgave at vurdere om en konvertit er kristen eller ej.

- Præster kan redegøre for de faktiske forhold, og det kan selvfølgelig blive en ekstern kilde til asylansøgerens egen forklaring over for udlændingemyndighederne, siger Søren Dalsgaard.

I den tidligere version af denne artikel kunne det forstås sådan, at det er præsten, som afgør om en konvertit virkelig er kristen. Dette er ikke tilfældet, da det alene er Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, der afgør om en konversion er reel.

Facebook
Twitter