Svensk kritik om atomskrot: Det er bevidst vildledning

233 kilo bestrålede brændselsstave fra Risø er og bliver 'mellemaktive' i radioaktivitet. Det fastholder Danske Dekommissionering. - Vildledende, siger den svenske miljøorganisation MKG.

- Klassificeringen af de 233 kilo 'særligt affald' på Risø er bevidst vildledende, siger Johan Swahn fra den svenske Miljöorginasationernes Kärnavfallsgranskning. (Foto: © Torsten Raagaard DR Bornholm)

De omdiskuterede 233 kilo bestrålede brændselsstave fra Risø, som måske en dag ender i et slutdepot her på øen, er og bliver 'mellemaktive' i radioaktivitet. Det fastholder DD, Danske Dekommissionering, som har ansvar for affaldet, i et nyt notat.

Statens Institut for Strålebeskyttelse har sagt god for DD's klassificering.

Departementschef Johan Swahn fra den svenske Miljöorginasationernes Kärnavfallsgranskning, MKG, kalder klassificeringen 'bevidst vildledende.'

- Affaldet er brugt brændsel og skal derfor betragtes som 'højaktivt.' Det er min vurdering, understreger Johan Swahn.

DD følger blot minimumsregler

Per Hedemann Jensen er sektionschef på DD og henviser til, at organisationen blot har bedømt de 233 kilo efter de minimumsregler, som gælder under det internationale atomenergiagentur, IAEA.

- Vi har dette særlige affald i nogle veldefinerede, små rustfri stålbeholdere. Og vi har set på koncentrationen af aktivitet, og hvad er varmeudviklingen i de stålbeholdere, som er svejset til, beroliger Per Hedemann Jensen.

- Det har vi sammenlignet med IAEA's anbefalinger af, hvornår emner er 'højaktive,' og hvornår de ikke er 'højaktive,' slår DD-chefen fast.

Risø har bestrålet brændslet ekstra

Nogle af forsøgene i DR3-reaktoren gik på at køre effekten hurtigt op på brændselsstavene, hvilket betyder ekstra stærk bestråling af brændselsstavene.

Det fremgår blandt andet af denne rapport fra 1980 og dette notat fra året efter.

- Når man laver de forsøg, så gør man det for at undersøge om brændsel, der har ligget længe i reaktoren og dermed har en høj udbrændning, er blevet skadet. Derfor vurderer jeg, at en betydelig del af brændselsstavene er højaktivt affald, siger Johan Swahn.

Sektionschef Per Hedemann Jensen bekræfter dén type forsøg på Risø, hvor brændselsstave er blevet 'speedet' op i DR3-reaktoren.

- Nu kan jeg ikke huske de forsøg, der blev lavet. Jeg kan ikke redegøre nærmere for dem. Men vort affald er ikke højaktivt, siger sektionschefen - atter blot med henvisning til minimumsreglerne fra IAEA.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:52d64bc36187a21ec4af2f33