Torskebestanden øst for Bornholm er ved at dø af sult

Forskere omkring den østlige Østersø ser samme billede: Torskene vokser ikke.

Engang var torskene fra Østersøen store og stærke. Det er de ikke mere. De døjer blandt andet med sæl-orm i leveren. (Foto: Rasmus Gade Østergaard)

Fiskerne får kun små, magre torsk i garnet. Fiskene er tæt på sultegrænsen, og deres lever er fyldt med orm fra sælerne.

Torsken i Østersøen øst for Bornholm er med andre ord ved at dø af sult og sælorm, der æder deres lever.

Det indikerer de foreløbige undersøgelser af torsk, som DTU Aqua og forskere fra de øvrige lande omkring Østersøen er i gang med.

Forskerne ser på torsk, der blev mærket i 2016 og smidt tilbage i havet. De har nu fået så mange mærkede torsk retur fra fiskerne, at der begynder at tegne sig et meget dystert billede.

- Små torsk op til 30-35 centimeter vokser som hidtil med cirka ti centimeter om året, men så stopper væksten op. De vokser kun ganske få centimeter om året derefter - eller slet ikke, siger seniorforsker Karin Hüssy fra DTU Aqua.

De store torsk fra 1980’erne er stort set forsvundet fra den østlige del af Østersøen. Siden er torskene blevet tyndere og tyndere og ligger nu på sultegrænsen, så de reelt er tæt på ikke at kunne overleve, påpeger Karin Hüssy.

Hun har diskuteret de første forskningsresultater med sin polske kollega Krysztof Radke, og han ser præcis det samme billede i den polske del af Østersøen, men endnu vil de ikke konkludere noget.

Torskens lever er ædt op

Fisker Mathias Stark fra Nexø er blandt dem, der har sendt mærkede torsk retur til DTU Aqua, og han kan generelt bekræfte, at den er helt gal:

- Vi ser lever-orm i torsken i større eller mindre omfang. Hos nogle torsk er der stort set ikke nogen lever tilbage. Det ser ikke så godt ud, siger Mathias Stark.

Han er overbevist om, at skurken er ormen, som kommer fra den voksende bestand af sæler i Østersøen.

- Det er blevet værre år for år, siden de rådne sæler kom, som han siger det.

Mathias Stark er på fiskeri lige nu og har været tvunget til at forlade farvandet øst for Bornholm. Fiskene var i for ringe stand, og der var for få af dem.

Vest for Bornholm ser det helt anderledes ud for både torsk og andre arter som rødspætter.

- Vest for Bornholm går det betydeligt bedre for torsken, som genetisk er en anden bestand, siger Karin Hüssy.

Både den spættede sæl og gråsælen er fredet i Danmark. Dog kan der gives dispensation til regulering i afgrænsede områder.

Der bliver stort set ikke skudt sæler, for det er dels svært for fiskerne, dels er der nu så mange sæler, at det ikke hjælper at skyde en mindre del af dem.

Facebook
Twitter