Udviklingshæmmede er syge uden at vide det

Danske Handicaporganisationer foreslår obligatorisk sundhedstjek til alle udviklingshæmmede.

Mange udviklingshæmmede laver i kortere tid end andre, fordi de går med uopdagede sygdomme. Det skal vi lave om på, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Alt for mange udviklingshæmmede går rundt og er syge, uden at det bliver opdaget og behandlet.

Det viser en forsøgsordning i fem kommuner.

I Roskilde Kommune er tallene meget klare: 78 procent af de hjemmeboende udviklingshæmmede havde behandlingskrævende lidelser, som ingen havde opdaget.

Sundhedstjek

Roskilde, København, Egedal, Allerød og Svendborg kommuner har lavet forsøg med sundhedstjek af de udviklingshæmmede. Forsøget viste blandt andet, at

  • 78 procent havde behandlingskrævende lidelser
  • 48 procent havde nedsat hørelse
  • 28 procent havde problemer med fødderne
  • 28 procent skulle have eksta D-vitamin

Derfor slår formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, da også til lyd for en national udrulning af et årligt sundhedstjek for alle udviklingshæmmede - både dem med eget hjem og dem, der har adresse på et bosted. Den er nemlig gal i begge grupper.

- De her mennesker lever kortere end andre mennesker, og det er blandt andet på grund af somatiske sygdomme, som ikke bliver opdaget. Det er nødvendigt, at de får en anden opmærksomhed, siger han.

I forsøgsperioden valgte Roskilde Kommune at koncentrere sig om de udviklingshæmmede, der bor hjemme, og tallene var altså meget markante. Projektleder Sisken Henningsen gør dog opmærksom på, at det ikke alene er gjort med et sundhedstjek hos lægen:

- De udviklingshæmmede blev inviteret til sundhedstjekket af en hjemmevejleder, som de kender og er trygge ved. Besøget var forberedt, og sammen havde de blandt andet lavet et sundhedsskema på forhånd. Og så blev de fulgt til og fra lægen, så det er nødvendigt med den ekstra hjælp, siger Sisken Henningsen.

På Bornholm er der omkring 240 udviklingshæmmede på både bosteder og i eget hjem. Formanden for kommunens social- og sundhedsudvalg, Bente Helms (S) vil gerne indføre det forebyggende sundhedstjek:

- Jeg tror på, at behovet er der. Jeg vil gerne bruge erfaringen fra Projekt Sundhedstjek og tage fat fra en ende af og se, hvad vi kan gøre, siger Bente Helms.

De behandlingskrævende og altså uopdagede sygdomme, som de blandt andet fandt i Roskilde, spændte helt vidt - fra brystkræft til problemer med fødderne, blandt andet nedgroede negle og svamp.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.