Utryghed ved atomaffald er et problem i sig selv

Miljørapport om et atomaffaldsdepot nævner, at utryghed og uvidenhed om proces og risiko kan give negative virkninger.

Der er stor bekymring og usikkerhed i forhold til planerne om et atomaffaldsdepot. Arkivfoto. (Foto: Torsten Raagaard DR Bornholm)

Der kan komme en række negative følgevirkninger for Bornholm, hvis øen ender med at blive hjemsted for et atom-affaldsdepot.

Det fremgår af en miljørapport, som konsulentformaet Rambøll har lavet for Sundhedsministeriet, hvor alle de seks mulige placeringer rundt omkring i landet er gennemgået.

Lavere huspriser og øget fraflytning

Lavere huspriser, øget fraflytning, problemer med øens brand i forhold til turister og problemer med at afsætte lokalt producerede fødevarer, er blandt de følger et muligt atomdepot kan få, hedder det i afsnittet om Bornholm.

Problemerne er en konsekvens af den store utryghed og uvidenhed, som bornholmerne har, konkluderer rapporten.

En negativ indfaldsvinkel, mistro og utryghed over for planen og den fremadrettede proces kan skabe grobund for, at en række negative sociale virkninger kan blive en realitet, skriver Rambøll i rapporten.

Anbefaler fokus på bekymring

Den anbefaler derfor, at problemet med mistro og utryghed på Bornholm skal have høj fokus i de efterfølgende faser.

Udover den mulige placering på ved Paradisbakkerne på Bornholm er også de mulige placeringer ved Rødbyhavn, Kertinge Mark, Thyholm, Thise og Skive gennemgået.

Rambøllrapporten beskriver kun scenariet med et slutdepot.

De to andre muligheder - eksport af affaldet eller et mellemlager - skal Folketinget hente information om andre steder, inden politikerne beslutter sig i sagen.

Facebook
Twitter