20 år gammel kystsikring kendt ulovlig og skal måske fjernes

I alt 47 kystbeskyttelsesanlæg ved Faaborgs kyst risikerer at skulle fjernes. Klagenævn har underkendt kommunens lovliggørelse.

Kirsten Lundgaard mener, de ulovligt opførte høfder skal fjernes fra stranden ved Hesseløje tæt på Faaborg. Hun er medlem af Danmarks Naturfredningsforening, som har klaget over kommunens lovliggørelse. (Foto: © Youssef Pries Ayoub)

Når Kristian Grønbæk Andersen går ned til stranden fra sit sommerhus seks kilometer fra Faaborg, har han udsigt til i alt 47 kystbeskyttelsesanlæg, der ligger på rad og række langs kysten.

Men de 47 høfder er anlagt uden tilladelse i perioden 2001 til 2018, hvilket Faaborg-Midtfyn Kommune blev opmærksom på i 2019.

I december 2022 godkendte kommunen så de 47 høfder, som dermed blev erklæret lovlige. Men forleden underkendte Miljø- og Fødevareklagenævnet den beslutning, så nu er høfderne igen ulovlige og skal måske fjernes.

Ifølge klagenævnet var kommunens beslutning ikke begrundet godt nok, så nu skal kommunen behandle sagen igen. Kristian Grønbæk Andersen håber, høfderne, som er konstruktioner bestående af store sten anlagt vinkelret på kysten, får lov at blive liggende.

- Politikerne har været ude og se, hvad høfderne er med til at bevare, og hvilken fantastisk naturoplevelse og biodiversitet de er med til at sikre, i den forstand, at de virker, siger han.

Kristian Grønbæk Andersen er kasserer i en grundejerforening i området, og ifølge ham forhindrer høfderne, at vandet æder af kysten. Før høfderne blev etableret, flyttede kysten sig indad, siger han.

- Siden høfderne blev etableret, er der ikke sket noget. Kysten ligger, hvor den lå.

Kristian Grønbæk Andersen har sommerhus i området, hvor de ulovlige høfder ligger. Han mener, høfderne virker, og skal have lov til at blive liggende. (Foto: © Youssef Pries Ayoub)

Selvtægt

Det er Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, der har klaget over kommunens lovliggørelse af høfderne. Bestyrelsesmedlem i sidstnævnte Kirsten Lundgaard mener, det er et udtryk for selvtægt, at høfderne i sin tid er anlagt uden tilladelse.

- Og vi går ikke ind for selvtægt, siger hun.

Hun mener, sommerhusområdet er fint beskyttet af et dige og en strandeng, og vil ikke godtage den kunstige, hårde kystsikring.

- Vi må acceptere den dynamik, som vind og vejr skaber. Det gør vi ikke ved at skabe kunstige indgreb, siger Kirsten Lundgaard, som også sidder i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, men som dog ikke har været med til at behandle sagen politisk.

Men hvis man skal have store maskiner ud for at fjerne de mange sten, vil det også få konsekvenser for den natur, der er i området nu. Hvorfor er det bedre end at lade dem ligge?

- Det er et stort dilemma, men når jeg står og kigger på det nu her, så tænker jeg, at de her store sten bare skal væk, siger hun og fortsætter:

- Vi kan leve med det dilemma, fordi det (høfderne, red.) absolut vil forandre det landskab, vi har her, og den måde, vi kan færdes på stranden på. Så i Danmarks Naturfredningsforening vil vi støtte, at høfderne bliver fjernet.

Ekspert: Undersøg sagen grundigt

Det sker ind imellem, at eksisterende høfder fjernes. Og faktisk kan det vise sig at være den bedste løsning for naturen at fjerne de mange store sten igen. Det siger Erik Damgaard Christensen, som er professor i kystteknik og ekspert i kystsikring ved Danmarks Tekniske Universitet.

- Men man skal vide præcist, hvad der sker langs den her kyststrækning. Derfor plejer jeg at sige, at man skal lave en kystteknisk undersøgelse. Man skal finde ud af, om der overhovedet er et problem på kysten, og hvis der ikke er et problem på kysten, er der altså ikke nogen grund til at kystsikre.

Og hvis man overhovedet kan undgå at kystsikre, skal man lade være, siger Erik Damgaard Christensen.

- Fordi kystsikring skal vedligeholdes. Det holder typisk 20-25 år, og så skal man ud og passe de her høfder, altså lægge nogle flere sten på eller gøre noget andet. Så det er ikke uproblematisk at begynde med kystsikring, siger han.

Uenige politikere

Om Faaborg-Midtfyn Kommunes teknik- og miljøudvalg vil følge rådet om at bestille en kystteknisk undersøgelse, er for tidligt at svare på. Det siger udvalgsformand Søren Kristensen fra Venstre.

- Det kan sagtens være noget i den retning, men det kan jeg simpelthen ikke på nuværende tidpunkt forholde mig til.

Indtil der kommer nyt på bordet, holder Søren Kristensen fast i sin oprindelige holdning om, at høfderne skal fjernes. Hans partifælle Jack Odgaard er derimod en del af et snævert flertal, som i december stemte for at lovliggøre høfderne.

- Du er jo i et naturområde, som er så flot, så flot, og det er helt vildt, hvad der kommer af besøgende, der kommer og går rundt. Og skal vi have entreprenørmaskiner ud og fjerne de høfder, bliver det hele pløjet op, og vi ødelægger totalt et naturområde, mener han og slår fast:

- Jeg står 100 procent bag den her dispensation, og jeg flytter mig ikke.