Mand idømt 10 års fængsel: Datter solgt og voldtaget i Afrika

Retten i Odense idømte tirsdag formiddag en 44-årig mand med somalisk baggrund 10 års fængsel for at have sendt to børn på genopdragelse i Afrika. Han har anket dommen.

Tidligere på måneden blev manden kendt skyldig i blandt andet at mishandle sin søn og datter, mens de var i Afrika i årene 2017 til 2021. Han nægter sig skyldig og ankede dommen på 10 års fængsel. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix Denmark)

I fire år var to børn tvunget til at opholde sig i Afrika, da deres far tilbage i 2017 tog dem med til henholdsvis Kenya og Somalia, hvor de blandt andet blev mishandlet, og datteren blev udsat for seksuelle overgreb og tvangsgift.

Tirsdag formiddag afgjorde et enigt nævningeting i retten i Odense, at faren skal 10 år i fængsel. De lagde især lagde vægt på den langvarige frihedsberøvelse og en omfattende mishandling af og vold mod børnene.

Senioranklager hos Fyns Politi Peter Nygaard Hansen er tilfreds med straffen.

- For det første har retten fulgt anklagemyndigheden stort set efter anklageskriftet, og derudover har retten også fulgt anklagemyndigheden i sin strafpåstand, siger Peter Nygaard Hansen.

Den dømte forholdt sig roligt, da dommen blev afsagt, men han ankede dommen på stedet. Ikke kun på grund af strafudmålingen, men han nægter sig også skyldig.

- Min klient er ikke tilfreds med dommens resultat og de ting, han mener, han er blevet uskyldigt dømt for. Derfor ønsker han at anke dommen, fortæller Emmie Vollerup de Mylius, der forsvarer i sagen.

Langvarig mishandling

Den 44-årige mand fra Odense er dansk statsborger, men af somalisk baggrund. Tilbage i 2017 tog han sin dengang 9-årige søn og 12-årige datter med til Kenya og senere Somalia – med en forsikring om, at de kom tilbage til Danmark.

Men børnene kom først hjem fire år senere efter at have været efterlyst internationalt og været udsat for uhyrligheder med vold fra blandt andet farens familie i Somalia og af koranlærere.

Manden er desuden dømt for at sælge sin dengang 12-årige datter på et marked, hvor køberen senere voldtog hende.

Desuden blev pigen omskåret af sin farmor og andre ukendte kvinder, hvilket en lægelig undersøgelse har slået fast.

Senere blev pigen også tvangsgift med en 30-årig mand i Somalia, som hun dog blev skilt fra et år senere. Desuden forsøgte faren at tvangsgifte hende med en 75-årig mand. Her lykkedes det dog datteren at sætte sig så meget til modværge, at det ikke skete.

I domsafsigelsen skriver retten blandt andet:

- Samtlige voterende har desuden lagt vægt på, at tiltalte i perioden var børnenes primære og reelt eneste omsorgsperson, som de således var absolut afhængige af, og at frihedsberøvelsen blev bragt til ophør uden tiltaltes indforståelse.

Manden er også kendt skyldig i at mishandle et tredje af sine børn i Danmark.

Manden har anket dommen, og sagen skal derfor senere køre ved Landsretten.