Biernes (kamp)dag: Fem simple råd til, hvordan du selv kan redde bierne

I dag er 'Biernes Dag", men de små nyttedyr lever under vanskelige kår.

Svend-Aage Sørensen ser til sine bifamilier i Tranekær på Langeland. (Foto: Jakob Høstrup)

- Vi kan jo nærmest kalde det for 'Biernes Internationale Kampdag', siger Svend-Aage Sørensen med et smil.

Han er formand for Langelands Biavlerforening, og så har han sin egen bigård i Tranekær.

Han har valgt at fejre den 20. maj ved at se til nogle af de bifamilier, han passer i sine bistader.

Den 20. maj er nemlig udråbt af FN til at være Biernes Dag. Formålet er at sætte fokus på biernes vanskelige kår.

- Bierne i Danmark mangler virkelig næring. Specielt i efteråret når afgrøderne er væk fra høsten. Så mangler de noget, de kan hente nektar og pollen fra, hvilket er vigtigt for deres livsgrundlag, forklarer Svend-Aage Sørensen.

Bierne har stor betydning for den globale fødevareproduktion. Ifølge Miljøstyrelsen bidrager biernes bestøvning af afgrøder årligt med en milliard kroner til det landbrugets indtjening i Danmark.

Samtidig anslår FN, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer. Af disse er 71 bestøvede af bier.

- Vi er blevet alt for gode til at rydde op. De store maskiner i haven har gjort os alt for effektive, mener Svend-Aage Sørensen fra Langeland.

I 2016 slog FN alarm, fordi antallet af bier og andre insekter er faldende på verdensplan.

Vi kan dog alle gå ud i vores baghaver og hjælpe bierne. Her er Svend-Aage Sørensens fem simple råd til, hvordan du hjælper bierne:

1

Plant forskellige blomster

Plant forskellige blomster. (Foto: Grafik: Lærke Kromann)

- Alle kan hjælpe til. Vi kan alle blive mere bivenlige, siger Svend-Aage Sørensen.

Hans første råd til haveejere:

- Udvælg et stykke jord hjemme i haven og plant en masse forskellige blomster.

Honningurt, krokus og forårsplanten erantis er blandt de planter, som bierne især sætter pris på. Det er nemlig fra blomsterne, at bierne får sin nektar og pollen.

Vær også sikker på, at du planter blomster, som kan stå i haven lige fra det tidlige forår til sent på efteråret.

2

Giv ligusterhækken ro

Giv ligusterhækken ro (Foto: Grafik: Lærke Kromann)

- Vi kan også klippe lidt mere bivenligt. Lige om lidt blomstrer ligusterhækken, men lad den da stå og blomstre færdig, siger Svend-Aage Sørensen.

Det er nemlig ikke kun nede i græsset, bierne kan lide at summe rundt. Hække og træer bærer også mange blomster, som bierne får sin næring fra.

I stedet for at klippe din hæk, så snart sommerens første stråler viser sig, så vent en måneds tid og lad naturen klare arbejdet selv.

3

Lad mælkebøtterne blomstre

Lad mælkebøtterne blomstre (Foto: Grafik: Lærke Kromann)

Du behøver ikke at reservere et helt jordlod og bruge flere timer på at så den ene blomst efter den anden. Du kan også bare lade være med overhovedet at slå din græsplæne.

- Lad mælkebøtterne stå lidt længere og giv dem lov til at smide frøene, mener Svend-Aage Sørensen.

Hvis du en dag vil gøre lidt ekstra ud af din græsplæne, kan du overveje at skifte den ud med en plæne af kløver. Det giver endnu flere blomster, som bierne kan besøge hele sommeren, og samtidig er kløver med til at tilføre næring til din græsplæne.

4

Skab gode bosteder

Skab gode bosteder (Foto: Grafik: Lærke Kromann)

- Lad en bunke sten og grene blive liggende i hjørnet af haven, så du efterlader nogle gode bosteder for de bestøvende insekter, råder Svend-Aage Sørensen.

Mange bier kan bedst lide at yngle i visne stængler og sprækker mellem sten. Du kan derfor lave stenbunker og flotte stensætninger i din have.

Det eneste, du skal huske på, er at placere bunkerne væk fra den direkte sol. Vælg også gerne et sted, hvor de er beskyttet mod vind og vejr.

5

Undgå sprøjtemidler

Undgå sprøjtemidler (Foto: Grafik: Lærke Kromann)

Som det sidste peger Svend-Aage Sørensen på sprøjtemidler.

Rigtig mange sprøjtemidler er skadelige for bier. Det gælder ikke kun de vanlige insektmidler, men også svampe- og ukrudtsmidler.

Sprøjtegifte kan stoppe bierne i at reproducere sig selv, og hvis bi-larver bliver fodret med mad, der indeholder pesticidrester, udvikler de sig ikke ordentligt.

Kilder: Dansk Biavlerforening og Plan Bi

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter