Blev du snydt? Kommuner annoncerer efter sygedagpengemodtagere

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag. Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge.

Folk med eksempelvis rygproblemer kan nu få genoptaget deres sag om ret til sygedagpenge. (Foto: Dirima © Scanpix Iris)

Kære sygedagpengemodtager, måske skylder vi dig penge.

Det er budskabet i en række annoncer, som fynske kommuner i de kommende uger vil indrykke i lokale ugeaviser.

En højesteretsdom fra efteråret afgjorde, at det ikke var lovligt, at danske kommuner gennem flere år stoppede borgeres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Den praksis var godkendt af Ankestyrelsen, men ved en højesteretssag i efteråret blev den kendt ulovlig. Derfor kan et stort antal danskere have penge til gode fra det offentlige og dermed få genoptaget deres sag.

Se et eksempel på kommunernes annoncering på hjemmesider her.

Intet overblik

Ingen har overblik over, hvor mange sygedagpengesager, der nu bør genoptages, men hos 3F vurderer socialpolitisk chef Ellen K. Lykkegaard, at der i hvert fald er tale om mere end tusinde sager på landsplan.

I kommunerne har man heller ikke et overblik, og derfor annoncerer kommunerne nu efter borgere, der føler sig snydt.

Således ser meddelelsen ud i Faaborg-Midtfyn Kommune. (Foto: Kristian Østerby Jepsen DR Fyn)

Alle fynske kommuner informerer eller vil informere om sagen på deres hjemmesider, og i Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Assens og Nordfyn supplerer man med annoncer i den lokale ugeavis.

- Når Systemdanmark har noget vi skal have rettet op på, så synes jeg, at vi skal prøve på at nå bredt ud, siger velfærdsdirektør i Assens Kommune Henrik Juul Kjær til DR Fyn.

Forskelle mellem kommuner

Ingen af de ti fynske kommuner tør overfor DR Fyn give et bud på, hvor mange af deres borgere, der har penge til gode. Men i flere kommuner har man selv fundet frem til enkelte sager, der tidligere har været igennem ankesystemet, og som man derfor nu tager op igen af egen drift.

Hos Ærø Kommune svarer man, at man kun i meget få tilfælde har standset sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, og derfor forventer man, at der kun ligger meget få sager.

I Kerteminde Kommune er svaret, at man slet ikke har standset sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Fra flere af de andre fynske kommuner er meldingen, at et fuldstændigt overblik over sagerne vil kræve, at sagsbehandlere bliver sat til manuelt at gennemgå alle sygedagpengesager flere år tilbage i tiden.

Betydelig administrativ byrde

Når kommunerne nu vælger at annoncere og ikke gennemgår alle sager, så er det i tråd med Ankestyrelsens anbefalinger til en ny praksis.

Styrelsen gør det nemlig klart, at kommunerne kun er forpligtet til selv at finde sagerne frem, hvis ”...det vurderes ikke at være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne.”

Det er netop hensynet til den store arbejdsopgave, der får kommunerne til at afvise en gennemgang af alle sagerne.

- Vi har cirka 4000 nye sager om året, det er ret mange sager, vi kan blive nødt til at kigge på. Jeg synes, at det er fair nok, at de, der mener, at de er omfattet af den her højesteretsdom og skal have penge tilbage, får information om, hvor de kan henvende sig, siger arbejdsmarkedschef i Nordfyns Kommune, Søren Nielsen, til DR Fyn.

Kommunernes annoncering vil tage udgangspunkt i et oplæg fra Kommunernes Landsforening (KL), der har udsendt en tekst, som kommunerne kan bruge på deres hjemmeside.

Dårligt for retssikkerheden

Det er dog ikke nok. Står det til fagforeningerne 3F og FOA, så bør kommunerne sætte personale af til at læse alle de gamle sager igennem.

Det er ikke rimeligt, at borgere, der er blevet snydt, nu selv skal opdage muligheden for at få penge tilbage, mener 3F.

FAKTA om sygedagpenge
  • Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.
  • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
  • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
  • Du er ansat i fleksjob.

- Det ville være virkelig godt, og det ville klæde kommunerne, at de i den udstrækning, de kan, får fundet de her sager frem, siger socialpolitisk chef i 3F, Ellen K. Lykkegaard.

Hos FOA mener næstformand Mona Striib, at det er et principielt spørgsmål om borgernes retssikkerhed, at kommunerne selv bør rette op på den hidtidige praksis.

Ellers kan man i den grad sætte spørgsmålstegn ved retssikkerheden i det her samfund, hvis det bliver tilfældigt, om borgeren får det, man har krav på, siger Mona Striib.

Enhedsliststen vil have en forklaring

Det er ikke kun fagforeningerne, der er kritiske over for løsningen med at bede borgerne selv henvende sig. Enhedslisten i Svendborg stiller sig også uforstående over for proceduren, og byrådsmedlem Jesper Kiel (EL) vil nu kræve, at politikerne får en forklaring.

Han mener, at det må være muligt for kommunen at gøre en større indsats for selv at grave sagerne frem.

- Jeg er overbevist om, at hvis kommunen havde penge til gode den anden vej, så skulle man nok finde det frem i sagsakterne, siger Jesper Kiel.

Stor forskel på annoncering

Selvom alle kommuner arbejder ud fra samme anbefaling fra Ankestyrelsen, og alle har fået input fra KL, så er det meget forskelligt, hvordan kommunernes annoncering tager sig ud.

Faaborg-Midtfyn og Svendborg lagde allerede oplysningerne på kommunens hjemmeside i december, og mens Faaborg-Midtfyn i denne uge følger op med annoncering i de lokale ugeaviser, så har Svendborg også brugt kommunens Facebookside.

Genoptagelse af sygedagpenge Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag.Ankestyrelsen har ændret praksis for...

Posted by Svendborg Kommune on Thursday, January 28, 2016

Langelands Kommune har også lagt oplysninger på nettet. Her ligger teksten dog ikke ligefrem på en opsigtsvækkende placering, men derimod på en underside på jobcentrets hjemmeside.

De andre fynske kommuner har endnu ikke lagt oplysningerne på deres hjemmesider.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.