Børn i mistrivsel: Underretninger stiger på Fyn

Antallet af underretninger om mistrivsel er steget voldsomt de seneste fem år. I halvdelen af de fynske kommuner fortsætter stigningen.

De mange underretninger kommer primært fra institutioner og borgere, som de seneste år er blevet oplyst om, at de skal indberette, hvis de har mistanke om, at et barn er i mistrivsel. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

7.838 gange blev de fynske kommuner sidste år kontaktet af borgere eller ansatte, der var bekymrede for et barns trivsel.

Mistanke om vold mod et barn, svigt eller mistrivsel har de seneste fem år fået flere og flere til at fortælle kommunerne om deres bekymring.

Det sker blandt andet på Nordfyn, hvor formanden for børne- og ungeudvalget, Jens Otto Dalhøj (LA), mener, at det er et øget fokus på området, der får underretningerne til at stige.

Det har fået dem til at følge udviklingen tæt og blandt andet holde ugentlige møder, hvor børnenes situation diskuteres:

- Det er noget, der kan medvirke til, hvordan vi hurtigere kan forholde os til børns mistrivsel, siger Jens Otto Dalhøj.

- Hellere en for meget

I Faaborg-Midtfyn Kommune har de i flere år haft fokus på at få både ansatte og borgere til at fortælle om deres bekymring for et barn. Det betyder, at kommunen de sidste par år har fået over tusind underretninger. Men det bekymrer ikke kommunens børn- og ungechef:

- Jeg ser det som en stor styrke, at vi har fået så mange underretninger. For det er meget vigtigt, at vi ikke overser nogen børn, så jeg vil hellere have en underretning for meget end en for lidt, siger Jørgen Kyed.

Antallet af underretninger er steget i Assens, Nordfyn, Kerteminde, Svendborg og Ærø, mens det ser ud til at være landet på et stabilt, højt niveau i resten af de fynske kommuner.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.