Børns Vilkår: Brutal beslutning at flytte asylbørn til voksencentre

Sparebehov gør, at 17-årige uledsagede asylbørn nu skal på voksencentre. Børns Vilkår advarer om, at børnene vil blive endnu mere udsat.

To børnecentre på Ærø skal lukke. Det samme skal det i Hundstrup og Brovst. (Foto: Thea Bjørn)

220 asylbørn på 17 år skal flyttes fra børnecentre til asylcentre for voksne.

Det skal de som en led i sparesplanen på asylområdet i finansloven for næste år. Ved at flytte de 17-årige kan fire af landets børnecentre lukke.

I en pressemeddelelse skriver Udlændingestyrelsen, at det afgørende argument for lukning af de fire centre har været deres størrelse, rentabilitet og samspil med andre centre.

Tre af de fire centre har været drevet af Langeland Kommune, der også drev Børnecenter Tullebølle, hvor en kvindelig ansat er sigtet for overgreb på flere drenge. Det er ifølge Udlændingestyrelsen en del af årsagen til, at nedskæringen rammer Langelands centre.

Lukningen og den medfølgende flytning af de 17-årige kommer til at få store konsekvenserne for børnene, advarer Børns Vilkår:

- Det er en brutal beslutning. Det går ud over en gruppe sårbare unge, som bliver endnu mere udsatte, siger direktør Rasmus Kjeldahl.

Udmeldingen strider også mod den danske lovgivning, mener direktøren.

- Hele sociallovningen er skruet sammen med henblik på børns trivsel. Det er et bærende princip i vores lovgivning, som man herved sætter sig ud over, forklarer han.

I Danmark har vi tradition for at skelne ved 18 år, men i dette tilfælde bliver de 17-årige asylansøgere kategoriseret som voksne.

- Der er nogen af de 17-årige, der vil kunne trives der, men der også mange, som er på et udviklingsstadie, som minder om et langt yngre barn, siger Rasmus Kjeldahl.

- Dermed er de slet ikke klar til at flytte til et voksencenter, siger han.

Direktøren i Børns Vilkår mener i stedet, at man – lige som ved danske børn – burde have en individuel tilgang, hvor man vurderer det enkelte barns modenhed og situation i stedet for at sætte en administrativ grænse.