Borgmester: Flygtningebørn styrker Ærø

Ærø får 80 nye unge flygtninge. Det glæder borgmesteren, som synes, at øens andet asylcenter har været en stor succes for børnene og øen.

Børnecenter Ærø har 40 beboere og 13 ansatte. (Foto: © ERIK LUNTANG, Scanpix)

For et år siden modtog Ærøskøbing 40 uledsagede børn og unge. I dag modtager Søby 80 nye. Ærøs kommunalbestyrelse tog den endelige beslutning i går, hvor 14 ud af 15 medlemmer stemte for, efter de havde taget Lokalrådet med på råd og haft borgermøde i Søby.

- Det er gået rigtig godt med centret i Ærøskøbing. Der er et dygtigt personale, og området har vist interesse, så børnene er blevet integreret godt i byen, fortæller borgmester, Jørgen Otto Jørgensen.

Ærøboerne har oprettet besøgsfamilier og laver jævnligt aktiviteter sammen med flygtningebørnene.

- De færdes rundt som alle andre. Vi er et lille samfund og kender hinanden, og derfor er vi vant til at tage os af hinanden, siger han og forklarer, at Ærø som lille ø i en global verden også har et ansvar for at løse internationale konflikter.

- Derudover får vi nyt blod og flere folkeslag omkring os, og der er arbejdspladser i det, forklarer han.

Det var kun Dansk Folkepartis Flemming Boye, som stemte nej til et asylcenter i Søby.

Det nye center i Søby skal, ligesom det eksisterende center i Ærøskøbing drives af Asylcenter Holmegaard på Langeland.