Dømt læge får en chance mere i Højesteret

Procesbevillingsnævnet tillader, at en læge fra Svendborg kan anke sin sag.

En læge fra Svendborg Sygehus er i Landsretten dømt for forsømmelse efter en patients død. (© Svendborg sygehus- kv09)

En yngre, kvindelig læge fra Svendborg Sygehus, som i Østre Landsret blev dømt for skødesløshed og forsømmelse efter en patients død, får nu mulighed for at få prøvet sin sag for landets øverste domstol, Højesteret.

Det har Procesbevillingsnævnet netop givet tilladelse til.

Andreas Rudkøbing, der er formand for Lægeforeningen, er glad for afgørelsen.

- Der var afgivet en meget urimelig og hård dom i landsretten, der ville kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Derfor er det meget positivt, at Højesteret nu tager sagen op, siger han.

Sagen drejer sig om en diabetespatient, der døde i forbindelse med sin indlæggelse tilbage i 2013. Patienten var blevet indlagt til observation på grund af mavesmerter, og den dømte læge havde bedt en sygeplejerske om at måle blodsukkeret.

Lægen havde dog ikke journalført ordren eller fulgt op på, om patienten rent faktisk fik målt sit blodsukker, og det er det, hun er blevet dømt for.

Hos Landsretten blev lægen dømt til at betale en bøde på 5.000 kroner og sagens omkostninger, og dommen har påvirket andre læger rundt omkring i landet, fortæller Andreas Rudkøbing.

- Det har skabt utrolig stor utryghed blandt os læger. Vi står ofte i meget pressede situationer og får derfor ikke altid dokumenteret, hvad man har gjort og sagt. Så sagen har ramt os rigtig hårdt, siger han.

David Finsen er fællestillidsrepræsentant for yngre læger på Svendborg Sygehus, er også glad for afgørelsen.

- Jeg tror, at det giver en ro til vores yngre læger, der har har haft mange bekymringer på baggrund af dommen fra landsretten. Og så betyder anerkendelsen af, at den er god nok til at gå til Højesteret også meget, siger han.

Det ku' ha' været mig

I kølvandet på den såkaldte "Svendborg-sag", har 13.500 personer skrevet under på en erklæring for at få ændret loven.

Underskrifterne havner nu på bordet hos sundhedsministeren og folketingets sundhedsudvalg, fortæller læge Lotte Møller Smedegaard.

- Jeg håber de kan bruge underskrifterne til at kigge på den paragraf, som lægen er dømt efter. Og se på om det virkelig kan være rigtigt, at man kan dømmes for den her relativt lille forseelse, som vi synes det er, siger hun.

Lotte Møller Smedegaard var også initiativtager til støttekampagnen, hvor læger fra rundt omkring i landet lagde billeder op på de sociale medier under hashtagget 'Det ku' ha' været mig'.