Dømt læge får en chance mere i Højesteret

Procesbevillingsnævnet tillader, at en læge fra Svendborg kan anke sin sag.

En læge fra Svendborg Sygehus er i Landsretten dømt for forsømmelse efter en patients død. (© Svendborg sygehus- kv09)

En yngre, kvindelig læge fra Svendborg Sygehus, som i Østre Landsret blev dømt for skødesløshed og forsømmelse efter en patients død, får nu mulighed for at få prøvet sin sag for landets øverste domstol, Højesteret.

Det har Procesbevillingsnævnet netop givet tilladelse til.

Andreas Rudkøbing, der er formand for Lægeforeningen, er glad for afgørelsen.

SVENDBORG SAGEN
  • Sagen handler om, at en læge, som var ansat som uddannelseslæge på Svendborg Sygehus, modtog en diabetespatient med mavesmerter tilbage i 2013.
  • Lægen bad en sygeplejerske om at måle patientens blodsukker, men hun skrev det ikke i journalen og fulgte ikke op på, om det blev gjort af sygeplejersken.
  • Patienten fik insulin og blev sat til at faste med henblik på undersøgelse næste dag, selv om lægen dog ikke mindes at have ordineret fasten.
  • Hun og en medvirkende bagvagt blev begge frikendt i byretten, men i slutningen af august måned omstødte landsretten dommen over den ene læge, der var tiltalt for grovere eller gentagen forsømmelse og skødesløshed.
  • Landsretsdommeren understregede over for den kvindelige læge, at hun ikke kan betragtes som skyldig i patientens død.
  • Den kvindelige læge blev dømt til at betale en bøde på 5.000 kroner og sagens omkostninger.

- Der var afgivet en meget urimelig og hård dom i landsretten, der ville kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Derfor er det meget positivt, at Højesteret nu tager sagen op, siger han.

Sagen drejer sig om en diabetespatient, der døde i forbindelse med sin indlæggelse tilbage i 2013. Patienten var blevet indlagt til observation på grund af mavesmerter, og den dømte læge havde bedt en sygeplejerske om at måle blodsukkeret.

Lægen havde dog ikke journalført ordren eller fulgt op på, om patienten rent faktisk fik målt sit blodsukker, og det er det, hun er blevet dømt for.

Hos Landsretten blev lægen dømt til at betale en bøde på 5.000 kroner og sagens omkostninger, og dommen har påvirket andre læger rundt omkring i landet, fortæller Andreas Rudkøbing.

- Det har skabt utrolig stor utryghed blandt os læger. Vi står ofte i meget pressede situationer og får derfor ikke altid dokumenteret, hvad man har gjort og sagt. Så sagen har ramt os rigtig hårdt, siger han.

David Finsen er fællestillidsrepræsentant for yngre læger på Svendborg Sygehus, er også glad for afgørelsen.

- Jeg tror, at det giver en ro til vores yngre læger, der har har haft mange bekymringer på baggrund af dommen fra landsretten. Og så betyder anerkendelsen af, at den er god nok til at gå til Højesteret også meget, siger han.

Det ku' ha' været mig

I kølvandet på den såkaldte "Svendborg-sag", har 13.500 personer skrevet under på en erklæring for at få ændret loven.

Underskrifterne havner nu på bordet hos sundhedsministeren og folketingets sundhedsudvalg, fortæller læge Lotte Møller Smedegaard.

- Jeg håber de kan bruge underskrifterne til at kigge på den paragraf, som lægen er dømt efter. Og se på om det virkelig kan være rigtigt, at man kan dømmes for den her relativt lille forseelse, som vi synes det er, siger hun.

Lotte Møller Smedegaard var også initiativtager til støttekampagnen, hvor læger fra rundt omkring i landet lagde billeder op på de sociale medier under hashtagget 'Det ku' ha' været mig'.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.