Du kender skoletandlægen og skolepsykologen: Socialrådgiverne har også fået plads på skolerne

Flere kommuner gør brug af fast tilknyttede socialrådgivere på folkeskolerne.

Socialrådgivere er oftere ude på skolerne end tidligere. Arkivfoto. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Nogle tænker nok, at når socialrådgiveren dukker op på skolen, så er der noget alvorligt galt. Men sådan er det ikke længere i flere kommuner.

Mange skoler har nemlig en socialrådgiver fast tilknyttet.

En af dem er Sanderumskolen i Odense, og de betragter det som en stor fordel.

- Førhen skulle vi ringe ind på kommunekontoret, når vi havde en bekymring om et barn. Nu har vi en fast person, der kan hjælpe os ind i systemet, fortæller afdelingsleder på Sanderumskolen Johnnie Fischer.

Det er Anja Brinch, der som socialrådgiver har fået sin faste gang på Sanderumskolen, hvor hun er omkring fire timer om ugen.

- Det handler om en tidlig indsat. Det, at jeg er her på skolen, gør, at læreren kan trække på mig, når der opstår et problem, siger hun.

Giver et andet syn på socialrådgiveren

I løbet af de seneste ti år er det blevet mere almindeligt, at kommunerne ansætter socialrådgivere, der har deres faste gang på skolerne.

Anja Brinch mener, at den nye rolle giver lærere et andet syn på socialrådgiveren.

- Socialrådgivere, og især på børne- og ungeområdet, kan godt være noget, som man synes er lidt farligt, men når jeg er socialrådgiveren på skolen, så er jeg ikke så farlig på samme måde, for så kan man komme og sparre med mig, siger hun.

Også forældrene har ifølge Anja Brinch fået et andet syn på hende.

- For jeg er ikke én, der er sendt fra kommunen. Jeg er tilknyttet skolen og bliver tænkt ind på en anden måde, og det gør også, at forældrene måske ikke synes, det er så farligt, at jeg er med til et møde, fortæller Anja Brinch.

Hun har flere forskellige opgaver på Sanderumskolen.

- Jeg sætter mig som udgangspunkt i personalerummet på skolen, så lærerne hurtigt kan komme forbi for at sparre. Derudover kan lærere og ledelse booke mig til forskellige møder, fortæller Anja Birch.

Flere socialrådgivere på skolerne

Organisationen Danske Socialrådgiverforening har i en undersøgelse fra i år fået 65 kommuner til at svare på, om de har det, de kalder 'en fremrykket indsats', hvor socialrådgiverne i højere grad er fast ude på skolerne. Det svarede 60 af dem ja til.

- Det har helt klart været en tendens til, at mange kommuner vælger at rykke deres socialrådgivere ud på skolerne, fortæller næstformand for Danske Socialrådgivere Ditte Brøndum.

- Der har været stor tilfredshed blandt socialrådgiverne, der føler, at de kan lave en indsats tidligere, end hvis de først skal tilkaldes, siger hun.

I Odense Kommune prøvede man ordningen af for første gang i det seneste skoleår. Det har man været så godt tilfreds med, at man har fortsat ordningen i dette skoleår.

Ifølge afdelingslederen på Sanderumskolen er personalet blevet mere opmærksom på, hvornår det kan være nødvendigt at lave en indsats.

- Jeg tror, vi er er blevet skærpet. Lærerne kan have den her uformelle snak med Anja, der måske er en øjenåbner, der gør, at vi siger: 'Okay, der skal måske en underretning til', siger Johnnie Fischer.

Ifølge Dansk Socialrådgiverforening skete de første forsøg med fast tilknyttede socialrådgivere i 2007, hvor flere hovedstadskommuner prøvede det af.