Efter årelang strid: Grønt lys til Danmarks største lystbådehavn

En ni år lang strid om brugen af færgelejet ved Knudshoved har fået sat sit endelige punktum.

Efter ni års kampe har Knudshoved A/S endelig fået grønt lys til at bygge Danmarks største lystbådehavn. Den skal ligge ved det gamle færgeleje, som Storebæltsfærgen plejede at bruge ved Nyborg. (Foto: Admiral Havn) (Foto: Admiral Havn)

Der er igen pustet liv i planerne om Danmarks største lystbådehavn ved Knudshoved på Fyn. Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop afvist den seneste klage fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen klagede i januar over, at Kystdirektoratet gav investorerne grønt lys til at begynde projektet. Men den klage får de ikke medhold i.

Dermed kan ni års sagsbehandling med høringer, klager og retslige slagsmål være forbi, og det vækker enorm glæde hos Peter Poulsen, direktør Knudshoved A/S.

- Det er næsten ikke til at forstå med det spidsrod, vi har løbet i alle de år. Nu er det overstået. Så det er en lettelse, der langsomt er ved at indfinde sig, siger han.

Han købte den gamle færgehavn for ni år siden med drømmen om at anlægge 2.800 bådpladser. Men siden 2009 har projektet været i strid modvind.

Blandt andet på grund af klager, der gik på konsekvenserne for det rige natur og dyreliv.

Området er udpeget som en del af Natura2000, og der er en stor bestand af marsvin i farvandet. Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at indsende flere klager, der alle nu er blevet afvist.

I den seneste afgørelse hæfter Miljø-og Fødevareklagenævnet sig ved, at Kystdirektoratet i forvejen havde indhentet en miljøkonsekvensvurdering fra investorerne.

- Nok engang har vi kunnet konstatere, og jeg mener, at det er syvende eller ottende gang, at klager fra Danmarks Naturfredningsforening er blevet afvist. Det beviser bare, hvad vi har sagt helt fra starten af, at de var så grundløse de her klager, siger Peter Poulsen.

Slet ikke til at forstå

På borgmesterkontoret i Nyborg glæder Kenneth Muhs (V) sig over afgørelsen. Han er rystet over det lange forløb.

- Det er slet ikke til at forstå, at det har været så besværligt at anlægge en lystbådehavn, hvor man tidligere har sejlet med færger i årtier. Det er virkelig et dårligt eksempel på, hvor omstændig og langsommelig sagsbehandlingen har været, siger han.

Undervejs i forløbet har Nyborg Kommune arbejdet med lokalplanerne for området. Med en afgørelse håber Kenneth Muhs nu på, at investorerne kan komme i gang med projektet. For 2.800 bådpladser vil generere en masse liv og arbejdspladser til Nyborg, fortæller han.

- Både under byggeprocessen og efterfølgende vil en lystbådehavn være helt unikt for os, siger Kenneth Muhs (V).

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man imidlertid kede af afgørelsen.

- Vi synes, det er rigtig ærgerligt. Vi havde gerne set, at man havde haft noget mere viden om marsvinene, og hvordan de bliver påvirket af de her 2.800 både. Vi må acceptere, at det er sådan, de har vurderet det i klagenævnet, siger Pia Ellegaard Jørgensen, der er formand i Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg og fortsætter:

- Vi kan ikke gøre mere. Det her er sidste instans i klagenævnet. Så vi respekterer lovgivningen.

Facebook
Twitter