Efter et år med medicinsk cannabis: Umuligt at vide om det virker

Eksperternes observationer er meget blandede, når man ser på effekten af medicinsk cannabis.

Lægeforeningen er skeptisk over for forsøgsordningen med medicinsk cannabis, mens Schleroseforeningen får positive tilbagemeldinger fra patienter. Arkivfoto af cannabis-dyrkning i Odense. (Foto: 50090 Johan Nilsson/TT © Scanpix)

Siden 1. januar 2018 har læger i en forsøgsordning haft mulighed for at udskrive medicinsk cannabis som smertelindrende præparat til deres patienter.

Men virker medicinsk cannabis?

Det er der indtil videre ikke et entydigt svar på.

Ifølge de første observationer fra Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital (OUH) er det ikke mange patienter, som har gavn af medicinsk cannabis.

- Det er et fåtal af patienterne, som får rigtig stor glæde af det, og de fleste af dem, vi starter behandling på, holder op igen med behandlingen, siger Gitte Handberg, der er specialeansvarlig overlæge.

Smertecenter Syd på OUH forsøger sig eksempelvis med cannabis, når patienter beder om at få cannabis for at trappe ud af morfinbehandlinger.

Men problemet er, at man ikke kender langtidsvirkningerne, forklarer Gitte Handberg.

- Skifter vi bare et vanedannende præparat ud med et andet? Det ved vi faktisk ikke noget om, siger hun.

Problemet er, at der mangler viden om produkterne og om virkningen og bivirkningerne, siger Gitte Handberg.

- Mit primære problem er, at jeg ikke har noget forskning at læne mine beslutninger op ad.

God effekt af cannabis

Det problem har man ikke på den private smerteklinik i København Clinic Horsted, hvor observationerne er lige det modsatte efter et års erfaring på området.

- Jeg har rigtig god erfaring med medicinsk cannabis. Patienterne er meget tilfredse med behandlingen og har god effekt af det på deres smerteproblematik, siger speciallæge og ejer af klinikken, Tina Horsted.

Når Tina Horsted benytter medicinsk cannabis, følger hun en vejledning, som hun har lavet, der lægger sig op ad canadiske kollegers anbefalinger.

- Jeg går måske lidt længere med patienterne og siger 'prøv at holde ud og lad os se, om du kan få en effekt' og øger måske dosis.

Tina Hosted mener, at en af problematikkerne er, at lægerne har brug for at vide, hvad der præcis virker, og det tager lang tid.

- Jeg tror, at det handler om uvidenhed og usikkerhed omkring de her produkter, og det er jo tidskrævende at sætte sig ind i en ny behandlingsalgoritme, siger hun.

En naturlig forklaring

De meget forskellige observationer på effekten af medicinsk cannabis kan have en logisk forklaring, forklarer Kjeld Møller Pedersen, der er sundhedsøkonom fra Syddansk Universitet.

Han mener, at årsagen til de forskellige observationer kan findes i blandt andet en forskellig sammensætning af patienterne.

- Dernæst ville jeg selvfølgelig også se efter, om måden, man registrerer på, er den samme de to steder, siger han.

Jens Søndergaard, som er professor i almen medicin og leder ved forskningsenheden på OUH, er enig med Kjeld Møller Pedersen i, at registrering og patientsammensætning har stor betydning, når man ser på effekten af medicinsk cannabis.

Jens Søndergaard forsker i, hvem der tager medicinsk cannabis og hvorfor. Han mener desuden, at det betyder rigtig meget, hvordan man som behandler præsenterer midlet for patienterne.

- Hvis patienterne bliver præsenteret for, at 'det her er rigtig, rigtig godt', så er der formentlig mange af dem, som vil synes, det har en effekt. Hvis man derimod bliver præsenteret for, at 'jeg ved ikke, om det her virker - måske virker det', så vil der også være en anden oplevelse af effekten blandt patienterne. Det er gammel kendt viden, siger han.

Jens Søndergaard mener, at man skal udføre nogle videnskabelige forsøg, der kan påvise effekten.

Skepsis i Lægeforeningen

Det er Lægeforeningen enig i.

Inden man for et år siden indførte brug af medicinsk cannabis i Danmark, var man skeptisk i Lægeforeningen.

- Vi ville gerne have, at der blev lavet nogle ordentlige forsøg på linje med andre lægemidler, hvor man giver nogle patienter det rigtige stof og nogle patienter et 'blindt' stof, siger Tue Flindt Müller, der er praktiserende læge og formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg.

Ved at lave forsøg, hvor patienterne ikke ved, hvad de får, sikrer man sig, at det ikke blot er erfaringsudveksling, men en videnskabelig undersøgelse i stor skala.

Godt 1.700 patienter i Danmark er blevet behandlet med cannabis i forsøgsperioden.

Lægeforeningen frygter, at brug af medicinsk cannabis giver patienterne bivirkninger.

- Inden man skal slippe sådan et stof løs, så bør man dels vide, hvad der kan være af bivirkninger på lang sigt, og dels om der egentlig er en rigtig god effekt af det, for det koster jo også penge, siger han.

Scleroseforeningen tilfreds med ordningen

I Scleroseforeningen er man glad for den treårige forsøgsordning med medicinsk cannabis, fordi medlemmerne efterspørger et alternativ den til konventionelle medicin.

- Tilbagemeldingerne til os fra mange patienter er, at de har god effekt af cannabis i forhold til deres følgesymptomer af en meget alvorlig sygdom, siger direktør Klaus Høm.

Scleroseforeningen stiller sig undrende over for Lægeforeningens skepsis.

- Hele idéen med den treårige forsøgsordning er jo netop at få mere viden om effekterne af medicinsk cananabis, siger Klaus Høm.

Resultaterne fra både OUH og Clinic Horsted bygger på foreløbige observationer og ikke videnskabelige studier.

Facebook
Twitter