Efterskole tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne: Det skal være lige så normalt som toiletpapir

Gratis menstruationsprodukter fjerner økonomisk byrde fra elever og er med til at give mere ligestilling, lyder det fra Sex & Samfund.

Thyge Johansen (tv) og Taja Husum (th) har været med til at få gennemført, at der nu er bind, tamponer, trusseindlæg eller menstruationskop gratis til rådighed. Skolen har sagt ja til at betale efter ønske fra eleverne. (Foto: © Mona Aaberg, DR)

I et skab med glaslåger på toiletterne på Langelands Efterskole ligger der bind, tamponer og trusseindlæg.

På elevernes opfordring har skolens ledelse nemlig sagt ja til at betale, så der er gratis menstruationsprodukter til rådighed for eleverne.

- Det er mega nice, siger Thyge Johansen.

Hun går i 10. klasse på Langelands Efterskole, og det er hende og de 12 andre elever i skolens rettighedsråd, som har overbevist skolen om det naturlige i, at der ligger bind og tamponer til fri afbenyttelse.

- Det er vildt vigtigt, fordi det ikke er alle, der har råd til sine menstruationsprodukter. Jeg føler også tit, at der bliver lagt lidt låg, fordi det er et lidt tabubelagt emne.

For det ér stadig tabubelagt at have sin menstruation. Derfor tror de også, at de synlige produkter kan være med til at aftabuisere menstruation.

- Helt klart. Det bliver også gjort mere normalt, når det bare står der i skabe, som om det var papir til hænderne, sige Taja Husum.

Lige så naturligt som toiletpapir

Efterskoleforeningen har ikke hørt om andre efterskoler, som har stillet bind og tamponer gratis til rådighed for eleverne.

Men Efterskoleforeningens formand, Torben Vind Rasmussen, hilser det velkomment.

I et lille skab med glaslåge er der nu både bind, tamponer og trusseindlæg, som eleverne gratis må bruge (Foto: © Mona Aaberg, DR)

- Det bakker jeg i den grad op om. Det kan jo godt være, man siger, at det er lige så naturligt som toiletpapir, og derfor skal det være en del af den pakke, man får, når man er på efterskole. Men det skal være op til den enkelte efterskole.

Derfor vil han heller ikke blande sig i, hvorvidt efterskolerne gør det eller ej.

- Men jeg opfordrer skolerne til at lytte til eleverne og tage dem alvorligt, når de kommer med tiltag, der er naturlige for dem. Det er eleverne, der skaber udvikling i fremtiden. Og nogle gange er det godt, at ting venter, til det kommer fra elever. På den måde får de fornemmelsen af at; vi kan flytte verden, hvis vi bare går sammen om det, siger Torben Vind Rasmussen.

Også et spørgsmål om ligestilling

Som det første land i verden ved vedtog Skotland i 2020, at der skulle være menstruationsprodukter gratis til rådighed for alle, som har brug for det. Og samtidig blev det pålagt skoler og uddannelsesinstitutioner at have det tilgængeligt for eleverne – et forslag, som blev enstemmigt vedtaget i parlamentet.

I Danmark stillede partiet Frie Grønne et forslag om, at menstruationsprodukter skulle være gratis på offentlige steder i Danmark. Det var der dog ikke opbakning til i Folketinget.

Sex & Samfund hverken anbefaler eller fraråder, at menstruationsprodukter skal være gratis tilgængeligt. Men et bind ér lige så naturligt som toiletpapir.

Det mener Jeppe Hald, der er daglig leder af Sex & Samfunds rådgivning til børn og unge, sexlinjen og privat snak.

- Vi har på et eller andet tidspunkt valgt, at på uddannelsessteder stiller vi toiletpapir til rådighed. Det skal eleverne ikke selv have med og finansiere. Men man har altid overladt det til pigerne selv at sørge for deres menstruationsprodukter. Og det er ikke en ligestilling, siger Jeppe Hald.

Menstruation er en mere åben ting i dag end tidligere, vurderer Jeppe Hald. Alligevel tror han, at fri og åben adgang til tamponer eller bind kan gøre emnet endnu mere almindeligt og naturligt.

- Det ér stadig et tabu, og det er også stadig ubehageligt for piger at skulle vise det her i for eksempel undervisningssituationer, at de er nødt til at gå. Så ved at sørge for at der er bind til rådighed på toilettet, gør man det nemmere for dem at komme afsted og få skiftet det bind, de skal have skiftet og komme tilbage, siger Jeppe Hald.

I Danmark er der ikke udsigt til, at det bliver politisk besluttet at stille menstruationsprodukter gratis til rådighed betalt af det offentlige. Men står det til eleverne på Langelands Efterskole, så er der ingen tvivl.

- Det burde helt klart være gratis. Det er en helt normal ting. Bare fordi det ikke er alle, der menstruerer, betyder det ikke, at det skal blive lagt i glemmekassen eller gjort til et tabu eller sige, det skal du selv sørge for. Det har meget stor indflydelse på rigtig manges hverdag, så det skal der være plads til, siger Taja Husum.