Eksamen og hjemsendte børn er lig med kaos: 'Dumper jeg, risikerer jeg at blive smidt ud'

106 studerende råber op om, hvor svært det er at klare eksamener med børn rendende om benene.

31-årige Cathrine Clausen forsøger at læse til eksamen med den yngste datter på skødet. (Foto: © Lise Bæksgaard)

Du er bagud med læsningen. Du er nervøs. Du kan næsten ikke sove.

Det kan være en stressende oplevelse for mange at læse til eksamen. Men forestil dig så, at du har to børn på fem og ti år, som farer rundt omkring dig. Sådan er Cathrine Clausens hverdag lige nu.

Hun er alenemor og tæller dagene ned til den afgørende dag: Nu er der kun 14 dage til, at hun skal til anatomieksamen og skal kunne pensum udenad.

- Nogle dage når jeg kun en fjerdedel af det, jeg plejer at nå. Der er så mange forstyrrelser.

Hun er medicinstuderende på Syddansk Universitet og gruer for, hvordan hun skal komme igennem sin vintereksamen, som under normale omstændigheder har en meget høj dumperate.

- For mig er det altafgørende. Hvis jeg dumper den her eksamen, så risikerer jeg at blive smidt ud af studiet.

Cathrine Clausen læser i sin anatomibog, imens den yngste datter spiller på keyboard, og den ældste datter på 10 år laver skolearbejde. (Foto: © Lise Bæksgaard)

Opråb fra de studerende

Cathrine er langt fra den eneste i den situation. Over 100 studerende har skrevet under på, at de ikke mener, at det er rimeligt eller muligt at klare eksamener på samme vilkår, som før coronapandemien. Det gør de opmærksom på i et brev til universiteterne.

I brevet skriver de blandt andet, at de føler sig overset:

Initiativtageren er Ann-Sophie Porsmose, som læser kandidaten i dansk på Syddansk Universitet. Særligt én ting har rørt hende, og det er reaktionen fra andre studerende med børn: "Ej, jeg troede bare, at det var mig."

- Der er en forståelse af, at du da sagtens kan køre hjemmeskole samtidig med dine egne eksamener. Mange føler, at der er noget galt med dem, hvis de ikke kan klare det, forklarer hun.

Ann-Sophie Porsmose Christensen er overrasket over, hvor få universitetsansatte og politikere, der har svaret på hendes første mail om de studerendes eksamensvilkår. (Foto: © Lise Bæksgaard)

- Der er mange, der arbejder hjemmefra, samtidig med at de har hjemsendte børn. Hvorfor er det anderledes for jer?

- Det er udfordrende, fordi vi skal kunne arbejde koncentreret på tidspunkter, hvor vi ikke skal afbrydes. Ellers går det ud over vores karakter og de job, vi kan søge i sidste ende, forklarer hun.

I brevet peger hun og de andre studerende på 12 løsninger, som skal gøre det lettere for de studerende med hjemsendte børn at komme igennem eksamensperioden. Her er nogle af forslagene:

  • De studerende med børn skal kunne melde fra på eksamensdagen uden lægeerklæring.

  • De skal tilbydes en nød-læseplads uden for hjemmet.

  • De skal kunne få et "gratis" prøveforsøg.

  • Forlænget forberedelsestid, som der allerede tilbydes til studerende med ordblindhed, synshandicap eller hjernerystelser.

  • Hvis studerende bliver afbrudt af børn undervejs i Zoom-eksamen, så kan de få lov at gå op igen senere samme dag.

Minister: Uddannelserne må gerne være fleksible

Rektorkollegiets formand Anders Overgaard Bjarklev kan godt forstå, at flere af de studerende med børn er bekymrede:

- Konsekvensen kan selvfølgelig være, at de performer dårligt til eksamen - eller hvis det går rigtig galt, at de dumper og ikke bliver færdige med deres studier til tiden.

Han og de andre rektorer vil også gerne vise fleksibilitet, men det bliver på individuelt niveau, for han vurderer, at det vil skabe for store forsinkelser, hvis alle med børn venter et halvt år med at gå op til eksamen.

- Vi vil gerne snakke med ministeriet om, hvordan vi kan tilbyde noget ekstra fleksibilitet, for vi forstår godt problemet. Men der er også andre derude, der med lige så stor ret kan sige, de har brug for det.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) er af den overbevisning, at der allerede er uddannelser, som viser en stor grad af fleksibilitet.

- Der er allerede mulighed for, at uddannelserne lokalt finder løsninger. De kan for eksempel planlægge og afvikle eksamen under andre forhold end normalt. Men tingene vil være anderledes, og det kan jeg godt forstå er svært.

'Når bomberne falder, bør der være plads til alle'

De studerende håber, at coronasituationen ikke når at ødelægge deres muligheder for at fortsætte eller færdiggøre deres studier. De afslutter brevet med en opfordring til at passe på alle studerende, uansat deres livssituation:

Men Cathrine Clausen er ikke overbevist om, at hjælpen når frem, eller at hun når igennem bøgerne på to uger.

- Jeg begynder at tvivle meget på det. Børnene og coronaen tager rigtig meget af ens fokus. Det bliver rigtig, rigtig svært at nå det sidste.