Eksperter: Du kan sagtens drikke vand med pesticidrester i en periode

Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vand med stoffet Desphenyl-Chloridazon i flere år, vurderer ekspert.

Sprøjtemiddel, der er fundet i drikkevandet hos flere vandværker, er ikke sundhedsskadeligt på kort sigt. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Et glas rent vand fra hanen. Det er nærmest en selvfølgelighed i Danmark.

Men mange vandværker i hele landet har de seneste måneder fået taget prøver, som har afsløret pesticidrester af stoffet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet.

Vandværker, der ikke har mulighed for at lukke boringer, har fået dispensation for at fortsætte med at levere vand til borgerne. Det kan de få lov til, indtil der findes en løsning, på trods af at de altså overskrider de lovpligtige grænseværdier.

Men man behøver ikke at være bekymret for at drikke vandet, vurderer Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

- På de aktuelle overskridelser har man været inde og vurdere sundhedsfagligt, og på de niveauer vi ser i øjeblikket, er der ikke nogen akut sundhedsrisiko, siger hun.

Og selv om man ikke finder en løsning inden for den nærmeste fremtid, er det ikke sundhedsskadeligt, vurderer overlægen. Man kan drikke vandet uden fare i flere år, lyder det.

Hun understreger dog, at det er en udmærket politisk målsætning at have, at vi skal have rent drikkevand i Danmark.

- I de aktuelle sager med det aktuelle stof kan man dispensere for den slags overskridelser i en årrække, men det er klart, at den slags overskridelser skal være så korte som muligt, siger hun.

Lektor: Man bør ikke give dispentation

Helle Raun-Andersen, der er lektor i miljømedicin på Syddansk Universitet, mener, at det er vigtigt, at man overholder grænseværdierne, så vi kan føle os trygge ved kvaliteten af det danske drikkevand.

- I virkeligheden synes jeg jo ikke, at man burde gå på kompromis og give dispensation, fordi det er vigtigt, at vi kan være trygge ved vores drikkevand og ikke bliver syge af det, siger hun.

Lektoren er dog enig i, at det ikke er sundhedsskadeligt at drikke vand med stoffet Desphenyl-Chloridazon. Hun forklarer dog samtidig, at man ikke ved så meget om, hvad den sundhedsmæssige risiko er, hvis man indtager drikkevand med pesticidrester i mange år.

De forsøg, der er lavet med pesticider, er udført på rotter, og man kender endnu ikke til, om det har en sundhedsmæssig effekt på lang sigt, fortæller hun.

- Mennesker er muligvis mere følsomme end rotter for eksempel på hjernens udvikling, og derfor ved vi ikke, om det har nogen sundhedsmæssig effekt på lang sigt, fortæller hun.

FacebookTwitter