En baby kan vælte læsset: Sårbare familier i Odense får hjælp allerede tidligt i graviditeten

I Odense forsøger de at forebygge alt fra mistrivsel til omsorgssvigt ved en meget tidlig, tæt og årelang støtte.

Adriana Marcela og Patrick Due fra Odense har haft stor glæde af tidlig hjælp og vejledning i forhold til at blive forældre.

I august sidste år blev Adriana Marcela og Patrick Due fra Odense forældre for første gang.

De fik en lille pige - Khaleesia. Og med helt tæt på i de første dage hos de nybagte forældre var deres familiebehandler, Jane Magaard fra Odense Kommune.

Familien er en del af et projekt i Odense, hvor kommunen sætter ind med hjælp til nybagte familier meget tidligt i forløbet.

- Vi havde sagt til familie og venner, at de første 14 dage, der havde vi helle. Men Jane var en del af de her første dage, fortæller Patrick.

Faktisk var Jane med på sidelinjen allerede en måned inde i Adrianas graviditet.

På grund af sin egen svære opvækst var Adriana stærkt i tvivl om, om hun kunne magte moderskabet og var derfor meget usikker på dét at få et lille barn.

Her har det gjort en forskel med ugentlige besøg fra enten deres familiebehandler eller sundhedsplejerske allerede i graviditeten.

- For mig har det været meget rart at vide, at de kommer. Vi har snakket meget om mig og min psyke, og der er kommet ro på, fordi vi har snakket om, hvordan jeg skal håndtere det - så det gav en ro, inden hun kom ud, siger Adriana.

Projektet, der hedder FAMKO, har kørt siden 2017 og er et fælles tilbud, som Odense Kommune og Odense Universitetshospital står bag.

Familiebehandler Jane Magaard får i det her tilbud mulighed for at arbejde med familierne, allerede mens baby vokser i maven.

Denne meget tidlige og nære kontakt viser indtil videre, at familierne får mere ro til at blive klar til forældreskabet.

- Vores indsats kan både være meget praktisk eller mere personlig, og vi oplever, at det skaber ro og tryghed til, at de som familie kan gro. Den ro, de når at få opbygget i graviditeten, kan de også tage med ind i deres forældreskab, når baby er kommet til verden, siger Jane Magaard.

Mindre persongalleri, mindre stress

Når en familiebehandler eller sundhedsplejerske kommer fast en gang om ugen hos en sårbar familie og er den primære indgang til andre tilbud i kommunen, så giver det en tryghed, fordi familierne ikke skal håndtere en masse forskellige mennesker.

- Når vi får hjulpet med at skabe ro, så er der jo lidt bedre plads til, at de kan tage imod deres barn. Og hvis familien har for store udfordringer, så er vi også døråbner til at få taget kontakt til andre, som også kan hjælpe med at få den her familie til at lande rigtig godt på fødderne i deres forældreskab, siger familiebehandler Jane Magaard.

Det viser sig også i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, hvor erfaringerne med projektet indtil videre er rigtig gode.

Det fortæller familie- og forebyggelseschef Sonja Serup Hansen.

- Vi kan jo allerede se, at ved, at vi støtter på den måde, som vi gør - helt tidligt på tværs - så får vi mindre indgribende foranstaltninger lidt senere i barnets liv.

Den meget tidligere kontakt med familierne er værdifuld, fordi den kan være med til at sørge for, at kommunen ikke kommer for sent ind i en familie, hvor nogle ting måske allerede er blevet til mistrivsel eller værre, forklarer Sonja Serup Hansen.

- Vi får skabt en relation mellem en sundhedsplejerske, familiebehandler og familien på et meget, meget tidligt tidspunkt. Det giver familierne mulighed for at få hjælp meget tidligere end ellers, hvor det kan være løbet af sporet og faktisk næsten er for sent, siger hun.

Skepsis blev vendt til noget værdifuldt

Familiebehandler Jane Magaard fortæller, at hun kun oplever positive tilbagemeldinger fra familier, der gladeligt kontakter hende om alt mellem himmel og jord.

Men i starten kan familierne være urolige og skeptiske overfor, hvem hun er.

Den skepsis kan Adriana Marcela godt genkende.

- I starten var jeg lidt skeptisk. Jeg havde den der bange anelse om; 'Nå - er det nogen, der lige holder øje med en?' Men sådan som tiden gik, og vi lærte Jane at kende, så fandt vi egentligt ud af, at det faktisk var supergodt, og vi var rigtig glade for det.

Hos Patrick og Adriana har det være meget værdifuldt, at Jane kommer en gang om ugen helt fast, og at de ved, at de det kan kontakte hende, hvis der opstår noget, de har brug for at vende.

- Jeg synes stadigvæk, at det er en udfordring at kalde mig selv mor. Nogle gange kan jeg ikke se mig selv som mor. Andre gange kan jeg jo godt se mig selv som mor. Det er sådan nogle ting, der også er meget rart at få snakket om, siger Adriana Marcela.

- Usikkerheden blev lagt lidt væk. I stedet for at jeg gik rundt med en masse tanker, så er det rart, at vi fik snakket om det og fik sat ord på. Så var det, som om at de tanker forsvandt.