Én fast sagsbehandler gjorde forskellen for udsatte familier

Udsatte familier klarede sig bedre, da mange forskellige sagsbehandler blev til én fast. Assens Kommune vil nu forlænge ordningen.

Assens Kommune gentager deres erfaringer med at hjælpe de udsatte familie. Forlængelsen løber fra 2017 til 2019. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Forældrene kom tættere på arbejdsmarkedet, og børnene fik færre problemer i hverdagen. I 2,5 år har Assens Kommune eksperimenteret med at knytte en fast sagsbehandler til udsatte familier. Og projektet, som bliver kaldt "Hel Familie," er tilsyneladende kommet flere af de 15 forsøgsfamilier til gode.

Flere af de voksne er kommet tættere på arbejdsmarkedet, f.eks. er fire kommet i ordinær beskæftigelse, og ser man på børnene, er gruppen af børn med svære/moderate problemer faldet fra 50 procent til 18 procent. Familien Fritsen fra Tommerup er nogle af dem, som har fundet vej ind på arbejdsmarkedet igen, efter familien i flere år var sat tilbage pga. et biluheld. - Projektet hjalp os til at få noget uddannelse efter, at vi fik et piskesmæld. Det har været rigtig godt, forklarer Allan Fritsen.

Uddannelsen har nu ført til et arbejde til mor og far i Fritsen-familien. Fremgangen skyldes den faste sagsbehandler, som fungerer som en slags mentor for familierne, mener udviklingsdirektør Rikke Berg fra Assens Kommune. - I en familie, hvor der er mange komplekse problemer, så kan man have rigtig mange kontaktpersoner i kommunen. Og derfor hjælper vi familierne ved, at de har én kontaktperson, som hjælper dem, siger hun.

Ordningen får nyt liv

Ideen med at tilknytte en sagsbehandler til hver familie kunne føres ud i livet, fordi Assens Kommune fik støtte fra satspuljen. De penge er brugt, men flere familier kan alligevel se frem til at få en fast sagsbehandler i fremtiden. Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 9,3 millioner, så ordningen kan forsætte. Samtidig har kommunen selv fundet 7,6 millioner kroner, og det betyder, at projektet kan løbe i to år mere – fra 2017 til 2019. Udviklingsdirektør Rikke Berg er dog sikker på, at projektet vil køre i længere tid.

- Når de her penge er brugt, så regner vi med, at vi er blevet så gode til at hjælpe de udsatte familier, at det kan blive en del af den daglige drift i kommunen, siger hun.

FacebookTwitter