Enestuer til alle på de nye supersygehuse

Hvis du i fremtiden skal indlægges på et af de nye supersygehuse, så får du dit eget værelse. Der bliver også plads til at en pårørende kan sove ved siden af dig, og der er eget bad og toilet.

Mere end 700 enestuer, på hver 18 kvadratmeter, med eget bad og toilet, og med plads til at din kone, mand eller kæreste kan sove hos dig, når du er indlagt. De nye supersygehuse får kun enestuer.

Det er slut med at dele sygehistorier og nattelyde med andre patienter. Flersengsstuerne er på vej væk, for på de nye supersygehuse bliver der enestuer til alle.

En ny kortlægning fra Danske Regioner, der offentliggøres i dag, viser, at alle de steder hvor regionerne bygger nye supersygehuse, bliver der kun enestuer.

På Odense Odense Universitetshospital betyder det for eksempel mere end 700 enestuer på hver 18 kvadratmeter.

Plads til personlig pleje

Nyheden glæder Danske Patienter.

- På flersengsstuer er der ikke mulighed for privatliv, og patienterne oplever, at de ikke kan få ordentlige samtaler med læger og sygeplejesker, siger Morten Freil, direktør for Danske Patienter.

Det er kun ved nybyggeri, at der bliver enestuer til alle. De steder hvor man bygger supersygehuse ud fra noget eksisterende, vil der stadig være flersengsstuer. For eksempel på det kommende supersygehus i Køge, her vil 13 procent stadig blive indlagt på flersengsstuer.

Projektdirektør Helle Gaub glæder sig dog til at de fleste af patienterne kommer til at ligge alene, så samtaler og behandling kan komme til at foregå direkte på stuen:

- Når personalet skriver på den digitale journal, kan teksten samtidigt vises på væggen på stuen, så patienten kan se, hvad vi skriver. Vi kan kalde røntgenbilleder og medicinskemaer op, så både patient og pårørende er informeret uden andre, der kigger eller lytter med, siger Helle Gaub, projektdirektør på det kommende supersygehus i Køge.

Mere behandling på stuen og færre infektioner

I Aarhus kan sygehusdirektør Gert Sørensen se frem til 469 enestuer. Og færre patienter, der får infektioner, mens de er indlagt, håber han:

- Vi mindsker infektionsrisikoen, og det er rigtig godt for patienten, men det er også godt for samfundsøkonomien for så kommer man hurtigere hjem, og bliver ikke pludseligt indlagt igen, siger Gert Sørensen.

Enestuer er godt, men ikke for alle

Men ikke alle har behov for at ligge alene, og derfor bør enestuer ikke være den eneste mulighed, siger formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul Erik Svendsen:

- Der kan være situationer, hvor man kan have glæde af at have en sidekammerat, hvis man for eksempel er indlagt i lang tid. Vi skal tænke noget mere i at udvikle på mere fleksible rammer.

FacebookTwitter