Færre bøjer i danske farvande: Skibe skal i fremtiden sejle efter usynlige markører

Store skibe, der sejler til og fra Odense, får nu ekstra hjælp af usynlige bøjer.

Færre bøjer kommer i fremtiden til at flyde rundt i de danske farvende.

Hidtil har kaptajner spejdet efter de røde og grønne bøjer, når de har navigeret i de danske bølger. Men i fremtiden kan mange af dem blive ersattet af ny teknologi.

Som den første havn i Danmark har Lindø Port of Odense fået tilladelse til at bruge virtuelle bøjer til at guide de store skibe ind og ud gennem Odense Fjord.

Tidligere, når store skibe har sejlet til eller fra havnen, har de navigeret efter fysiske bøjer i vandet. De blev lagt ud for at hjælpe de store skibe, de ekstra bøjer blev fjernet igen, når de store skibe var sejlet forbi.

Men det er slut nu. I fremtiden vil der nemlig være færre ekstra bøjer i vandet. Til gengæld vil de store skibe kunne se de nye virtuelle bøjer på en computerskærm og på den måde sejle sikkert i havn.

- Indtil for nylig mærkede vi op med 21 fysiske bøjer, som vi har lagt ud med vores arbejdsbåd og vores fartøjsfører, det er en større omgang. Det er både tidskrævende og økonomisk en belastning for havnen, siger Kim Kroun, der er havnemester i Lindø Port of Odense.

De mange fysiske bøjer blev lagt ud 20-30 gange årligt, når store skibe kom til havnen.

Ifølge Carsten Aa, havnedirektør i Odense, vil overgangen til de virtuelle bøjer spare havnen for omkring en halv til en hel million kroner årligt. Besparelsen skyldes, at havnen ikke længere skal vedligeholde og lægge bøjer ud i Odense Fjord.

Man kan dog ikke begynde at samle alle bøjer ind på land lige med det samme. Hos Søfartsstyrelsen er man meget opmærksom på, at det nye system lever op til alle krav, inden der gives tilladelse til at bruge dem.

- Det er meget nyt. Selvom man har kendt systemerne i en årrække, så holder vi lidt igen. Det er blandt andet fordi, at man ikke kan se de her signaler fra alle skibe, og der er nogle begrænsninger i forhold til sikkerheden, siger nautisk konsulent i Søfartsstyrelsen Peter Dam.

Havnedirektør Carsten Aa forklarer, at han er klar over, at det nye digitale bøjesystem er et indgreb i en vigtig del af sikkerheden på Odense Fjord. Derfor er han også opmærksom på, at ingen skal kunne pege fingre ad det nye system.

- Vi skal komme med en løsning, som er så troværdig, at man ved, at den virker 24 timer i døgnet, 365 dage om året, siger han.

Mange øjne er rettet mod Fyn

Systemet er det første af sin slags i Danmark, og derfor holder mange danske havnedirektører et skarpt øje med projektet i Odense Fjord.

Carsten Aa, direktør Lindø Port of Odense.

En af de havne, der følger udviklingen i Odense, er Esbjerg Havn. Her vil der også være en stor besparelse ved at indføre virtuelle bøjer.

- Vi kigger meget på at etablere det samme. Vi mener, at med det moderne navigationsanlæg, der er på skibene, vil det kunne lade sig gøre at undlade halvdelen af bøjerne og gøre dem virtuelle i indsejlingen til Esbjerg, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen.

Længere nordpå i Thyborøn interesserer de sig også for de virtuelle bøjer i Odense. Det forklarer Jesper Holt Jensen, havnedirektør i Thyborøn Havn.

Det er store skibe som dette, der skal bruge de virtuelle bøjer.

- Vi har en aftale med Odense Havn om at komme ned og tale med dem om, hvordan de har fået det etableret og få lidt mere kendskab til det, inden vi går videre med de konkrete planer, som vi tager hul på medio næste år, siger han.

De nye bøjer er kommet for at blive

Hos leverandøren af de nye virtuelle bøjer, EIVA, kan de også mærke, at der er opmærksomhed på det nye tiltag.

De virtuelle bøjer skal hjælpe store skibe sikkert igennem smalle sejlrender.

Ifølge administrerende direktør Jeppe Nielsen er der 60 havne i Danmark, der er store nok til, at det vil give mening at anlægge systemet. EIVA er i øjeblikket i dialog med ti interesserede havne.

Selvom man i Søfartsstyrelsen er forsigtige med at godkende de virtuelle bøjer med det samme, så er man heller ikke her i tvivl om, at der vil blive længere og længere mellem de velkendte bøjer i de danske havne.

- Vi vil i fremtiden se en tendens til, at flere forsvinder og bliver erstattet af andre systemer. Det er den digitale tidsalder. Den vinder mere og mere indpas, jo mere sikkert det bliver, siger nautisk konsulent i Søfartsstyrelsen Peter Dam.

FacebookTwitter