Farlig gas er et stort problem i danske hjem

Den kræftfremkaldende gas radon er i mange danske huse, og sandsynligvis flere end først antaget, viser ny undersøgelse.

Radon trænger op fra undergrunden gennem sprækker i gulvet og siver ind i huset, hvilket kan være kræftfremkaldende. Flere husejere vælger at købe et radonsug som dette. (Foto: Dr Fyn)

Den farlige gas radon er fortsat et problem i danske huse. Det viser de første resultater fra en kampagne fra Realdania, hvor 3.000 danskere har målt radon i deres hjem.

I 53 procent af husene var radonstrålingen for høj.

- Problemet er større, end vi har estimeret det til, siger Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed – Miljø, Arbejde og Sundhed.

Det anslås, at 300 danskere årligt dør af lungekræft forsaget af radonstråling.

Radon findes dog overalt, og i fri luft er det ikke skadeligt, men indendøre kan gassen samle sig, så vi indånder det i større koncentrationer, forklarer professoren.

- Radon bliver hængende i vores luftveje, og så får vi en stråleskade, hvilket kan gøre, at nogle udvikler lungekræft. Det kan virke unødvendigt at forebygge, før man sidder i saksen. Men ingen kan forudsige, hvem der bliver ramt, siger Torben Sigsgaard.

Syv gange så radioaktivt

Myndighedernes grænse for, hvornår gassen er skadeligt, er 100 becquerel, som er måleenheden for radioaktivitet.

I Middelfart fik familien Hertzum-Larsen derfor et chok, da de efter en måling i husets pulterkammer så tallet 704 becquerel.

- Kunne vi blive boende, eller skulle vi rykke ud? Hvor farligt var det? Både for os og vores pige på otte år. Vi har ikke lyst til at løbe en risiko, siger Lene Hertzum-Larsen.

Familien Hertzum-Larsen fik et chok, da de ved et tilfælde målte radon i huset i Middelfart. Pulterkammeret viste sig at være syv gange så radioaktivt som myndighedernes grænse for gassen. (Foto: Dr Fyn)

I stuen var strålingen fem gange så høj med 500 becquerel. Målingerne fik familien til at handle hurtigt, og 40.000 kroner senere havde håndværkere bygget et radonsug under huset.

Det er en stor støvsuger, der har rør ind under huset flere steder og laver undertryk. Dermed suser radon ud i det fri i stedet for op gennem gulvet.

Det tog en måned at få lavet radonsuget, og nu et år efter holder familien stadig øje med måleren. Niveauet er nu på 65 becquerel, altså under 100 becquerel, som er grænsen for, hvornår det er skadeligt.

Radonmåleren står nu fast i familien Hertzum-Larsens stue. (Foto: Dr Fyn)

- Tallene er gode nu, og nu sover vi igen roligt om natten, siger Lene Hertzum-Larsen.

Bor du i et hus efter 1998, så burde risikoen for radon være mindre. Der blev bygningsreglementet nemlig ændret, så bygherren blev forpligtet til at sikre husene.

Det anbefales stadig, at man får lavet en måling, som typisk koster mellem 500-1.000 kroner og kan bestilles fra forskellige firmaer.