Fire nye fund af pesticidrester i drikkevand på fynske vandværker

Fire vandværker på Nordfyn leverer vand med pesticidrester over grænseværdien, viser ny prøve.

Der er fundet pesticidrester over grænseværdien i yderligere fire fynske vandværker. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Der er fundet et for højt antal af pesticidrester på yderligere fire vandværker på Fyn. Det drejer sig om de private vandværker Hasmark, Hårslev, Nordfyns og Tørresø, som er under Nordfyns Vandværk.

Det er stoffet Desphenyl-Chloridazon, som er fundet i en prøve, og resultatet viste et indhold, der overskred kravværdien. Pesticidresterne stammer fra et sprøjtemiddel, der blev brugt til at bekæmpe ukrudt i fra 1964 til 1996 i Danmark.

Dermed bliver Nordfyn en del af statistikken over vandværker, der i de seneste måneder har haft et for højt indhold af pesticid i drikkevandet.

På trods af overskridelsen af grænseværdien har Nordfyns Vandværk indtil videre besluttet fortsat at levere vand til de fire områder.

Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur i Nordfyns Kommune, Henrik Boesen siger, at overskridelsen ikke er farlig for borgerne.

- Der er ingen akut sundhedsrisiko, så man kan trygt drikke vandet. Men på længere sigt skal der findes en løsning, siger Henrik Boesen.

Vandværkerne kan fortsætte i drift, men de er blevet bedt om at lave en handleplan for, hvad de vil gøre for at finde en løsning. Styrelsen for Patientsikkerhed foretager herefter en vurdering af handleplanen i samarbejde med Nordfyns Kommune for at vurdere sundhedsrisikoen.

Pesticidresten Desphenyl-Chloridazon er efterhånden fundet i prøver på over 30 vandværker landet heraf i alt 17 steder på Fyn.

Tilbage i august besluttede Miljøstyrelsen, at stoffet fremover skal på listen over pesticider, som er obligatoriske at teste for. Men en ny drikkevandsbekendtgørelse, som gør det lovpligtigt at teste for Desphenyl-Chloridazon, vil først være klar i løbet af oktober.

Selv om der er fundet pesticidrester i drikkevandet, som er over grænseværdien, er der i flere tilfælde givet dispensation til at rense drikkevand i Danmark - eller til i kortere perioder at sende vand over grænseværdien ud til forbrugerne.