Foreninger: Skaf flere speciallæger, ikke flere lægestuderende

Flere lægestuderende skal afhjælpe lægemanglen, men det er mangel på speciallæger, der er mest kritisk, mener flere.

Regeringen har besluttet at tilføje 250 nye pladser på medicinstudiet i 2019 fordelt i byerne Købehavn, Århus, Odense og Aalborg. (Foto: COLOURBOX)

På Syddansk Universitet tager de gladeligt imod nye medicinstuderende i 2019.

- Vi er glade for, at vi kan bidrage til at øge lægedækningen i Danmark, hvis vi også får lov til at optage flere på kandidatstudiet, siger Ove Skøtt, dekan på sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet.

Den melding kommer efter regeringen fredag formiddag meldte ud, at de vil udvide antallet af lægestuderende på landsplan med 250 nye pladser.

De 55 ekstra pladser, som medicinstudiet på Syddansk Universitet kan modtage, bliver næppe et problem at få udfyldt.

- Vi har meget, meget store ansøgertal til medicinstudiet. Hos os har vi de sidste fire-fem år haft mellem 2.500 og 2.600 ansøgere, så der er virkelig mange, der gerne vil læse til læge, så det er der så nogle flere, der får mulighed for at begynde på, siger Ove Skøtt.

Men selv om dekanen er begejstret for de ekstra studiepladser, mener han dog, at regeringen mangler en tilføjelse.

- Vi kan se, at i de områder, der bliver betragtet som udkanten af Danmark, er det svært at besætte stillinger. Foreløbig kan vi jo ikke sige, at der bliver lavet flere læger, fordi kandidatoptaget (sidste del af uddannelsen, red.) foreløbigt er uændret i forhold til det, der er blevet meldt ud fra regeringen, siger han.

Regeringens udmelding vækker bekymring

Hos Lægeforeningen frygter man, at regeringens planer om at udvide antallet af studerende på medicinstudiet vil skabe køer, når læger efter universitetet skal uddannes videre til speciallæge i sundhedsvæsenet.

- Lægemanglen er et stort problem, og industrien efterspørger også læger. Derfor det er forståeligt, at man kan overveje at øge antallet af optagne. Men politikerne bør huske, at vi i dag står vi en i situation, hvor det især er speciallægemangel, vi har, siger Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens uddannelsesudvalg.

Han mener, at en forudsætning for at udvide optaget på lægestudiet derfor er, at der sker en udvidelse af videreuddannelsen til speciallæger, som regionerne har i dag.

- Der skal kort sagt oprettes flere hoveduddannelsesstillinger. Det vil være en reel løsning, som kan sikre flere almenmedicinere, psykiatere og andre speciallæger. Dét savner jeg, at politikerne tager højde for, siger Jesper Brink Svendsen.

Studerende: Strategi er for langsom

Også hos Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL, mener man, at politikerne i stedet bør have fokus på manglen på speciallæger. Det kræver nemlig seks år på universitet og yderligere et års turnus at blive læge. Derefter kan det tage fem til ti år mere at blive speciallæge.

- Ændringer i optaget i dag vil derfor tidligst give flere speciallæger om 10-15 år. Og det er ikke det, danskerne har brug for. De har brug for lægerne nu, og derfor er der i den grad brug for, at udbuddet af uddannelsesstillinger til speciallæger øges. Allerede i dag er der nemlig for få, i forhold til hvor mange nyuddannede læger der kommer fra universiteterne, siger formand for FADL Claas-Frederik Johannsen.

Mangel på læger i landdistrikterne

Mangel på uddannede læger i udkantsområderne er et problem flere steder i landet, konkluderede Lægedækningsudvalget i dets rapport fra januar 2017.

Det er blandt andet en af grundende til, at regeringen fordeler de ekstra studiepladser i hele landet, skriver Sundheds- og Ældreministeriet, og den beslutning er sundhedsordfører Jane Heitmann (V) begejstret for.

- Det er en rigtig god strategi at brede uddannelsesmulighederne ud til hele landet – også uden for de store byer, siger hun.

Dekan på sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet er enig, fordi han mener, at der er evidens for, at de studerende bliver i området efterfølgende.

- Det har vist sig, at en meget stor del af de, der bliver kandidater fra Aalborg Universitet, faktisk bliver i Nordjylland. Mange flere end man havde troet i første omgang. Så der er god evidens for, at det faktisk virker at lave lægeuddannelsen lokalt i området, siger Ove Skøtt.

Men Lægeforeningen mener ikke, man skal forsøge at fastholde de studerende til bestemte steder i landet.

- Vi har i Danmark en tradition for at tiltrække de unge talenter til vores lange videregående uddannelser ved at gøre studierne attraktive og fleksible. Ikke ved at stavnsbinde studerende til et bestemt studiested uden hensyn til de personlige og faglige behov, der kan være for at skifte studiested undervejs, siger Jesper Brink Svendsen.

Færre svenske og norske medicinstuderende

Udover at der vil komme et ekstra antal studerende på bacheloruddannelsen spår Ove Skøtt, at tiltaget også vil få en betydning, når de studerende kommer til kandidatstudiet.

- Dette tiltag vil umiddelbart betyde, at der ikke vil blive så mange ledige pladser, når man starter på kandidatstudiet. Dermed bliver der ikke så mange ledige pladser, som kan optages af svenskere og nordmænd, og det, synes vi, er fint, siger han.