Forsker: Kommuner skal se indvandrere som værdifuld arbejdskraft

Flere fynske landkommuner lider af fraflytning, men indvandrere er med til at holde gennemsnitsalderen nede, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ashil Farok flyttede til Tommerup for to år siden, og han arbejder som konsulent i Odense Kommune. (Foto: Anna Hjortdal)

Indvandrere er med til at afbøde det faldende befolkningstal i landområderne, viser tal fra Danmarks Statistik.

Mens antallet af personer med dansk oprindelse er faldet i alle fynske kommuner undtagen Odense siden 2008, er antallet af personer med anden oprindelse end dansk steget med 60 procent. Den største aldersgruppe blandt etniske danskere i hver kommune udenfor Odense 50 år eller ældre, men blandt de nye beboere er den største aldersgruppe de 25-34-årige.

På Ærø boede der i 2008 243 indvandrere, mens der i dag bor 373. Og det er man glad for hos Marstal Værft på øen, for der er man afhængig af de ekstra hænder, fortæller daglig leder Poul Sækmose.

- Vi har ikke udlært tilstrækkeligt med unge mennesker i de sidste 20-25 år, så det er helt nødvendigt for at få dagligdagen til at hænge sammen på et værft som det her, forklarer han.

Ashil Farok har afghanske rødder og flyttede for to år siden til Tommerup på Fyn med sin familie. Han mener, at de mange nye borgere er en gevinst for kommunerne.

- At der kommer nogle nye borgere og bosætter sig uden for storbyerne, det har jo enorm betydning, siger Ashil Farok, der oplever en nærhed og et fællesskab i den lille by.

Penge i statskassen

På Center for Landdistriksforskning på SDU, er man enig i, at de mange nye borgere er til stor gavn for det enkelte lokalsamfund.

- Langt den største del af de arbejdsemigranter, vi har i Danmark, de kommer jo ikke som flygtninge – de kommer som arbejdskraft, siger Pia Heike Johansen, der er lektor på Center for Landdistriksforskning ved SDU.

Derfor skal kommunerne lære at opfatte indvandrerne som en ressource, mener Pia Heike Johansen, der har forsket i indvandreres bidrag til udviklingen i landdistrikterne.

- Det er en ressource, fordi virksomhederne i land- og yderområderne har brug for arbejdskraft, og fordi de betaler skat i kommuner og dermed er med til at øge skattegrundlaget, siger hun.

I 2008 boede 11.006 indvandrere på Fyn udenfor Odense. I starten af 2017 boede der 17.684.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.