Forskning: Smart tilskudssystem kan få flere ud at svede

Ny forskning tyder på, at kommunerne kan få flere til at dyrke idræt i sportshaller ved at ændre på tilskudsordningen til dem.

Det gavner alle, når hallen er fyldt. (Foto: Knud Erik Christensen © KNUD ERIK CHRISTENSEN)

Over indgangen til Midtfyns Fritidscenter hænger to infoskærme. En tilfældig tirsdag eftermiddag er skærmene fyldt med aktiviteter, der løber af stablen senere på dagen. Og faktisk er de overbookede skærme udtryk for, at kommunens borgere får rørt sig.

Ny forskning viser, at kommuners måde at beregne støtte til idrætshallerne har betydning for, hvor mange borgere, der stiller til sport i en hal.

- Der er noget der tyder på, at et ændret tilskudsstuktur får flere ind i hallerne og dyrke idræt, siger Evald Bundgård Iversen, der står bag et ph.d.-projekt om emnet på Syddansk Universitet.

Infoskærmene i Midtfyns Fritidscenter viser, at der er gang i aktiviteterne. (Foto: Dr Fyn © DR FYN)

Flere dyrker sport

I projektet har han undersøgt tre selvejende haller i Aalborg og tre i Faaborg-Midtfyn. Hallerne i Aalborg fik et fast tilskud, mens tilskuddet i Faaborg-Midtfyn var afhængig af aktiviteten i hallerne.

Fra 2012 til 2014 steg aktivitetsgraden i hallerne i Faaborg-Midtfyn med 7,6 procent, mens den faldt tilsvarende i Aalborg. Det er i sig selv ikke så markant, mener forskeren. Men når resultaterne underbygges af i alt 27 interviews med personer fra hallernes ledelse, bestyrelser og de foreninger, der bruger hallerne, er konklusionen klar.

- Man begynder lokalt at se på, hvad man kan gøre for, at hallen bliver brugt mere. Man taler mere med foreningerne, og man sætter selv flere aktiviteter i gang, siger Evald Bundgaard Iversen.

Derfor er forskerens anbefaling til kommunerne:

- De skal i højere grad give tilskud efter, hvor meget aktivitet, der er i hallen.

Nyt bookingsystem

Frem til 2012 gav Faaborg-Midtfyn Kommune et fast driftstilskud til de selvejende haller i kommunen. Tilskuddet var uafhængigt af, hvad og hvor meget der skete i hallerne. Men fra 2012 har hallerne fået tilskud efter, hvor meget aktivitet, der er i bygningerne.

Konkret har man ændret bookingsystemet i hallerne. I 2012 kunne foreningerne bestille hallen både fra klokken hel, kvart over, klokken halv og kvart i. I dag skal bestillingen begynde på hele klokkeslæt.

- Når en foreningen lejede en hal frem til klokken 11:45, og den næste først havde bestilt hallen fra klokken 12:15, så kunne vi jo ikke leje den ud i den halve time imellem. I dag er der ikke de huller. Det giver mere aktivitet, som giver flere penge til at igangsætte nye aktiviteter for, siger Rune Bille, der er centerchef for Midtfyns Fritidscenter.

Andre kommuner inspireret

I Faaborg-Midtfyn får hallerne slet ikke noget fast driftstilskud. En del kommuner giver et fast lille tilskud og en del af tilskuddet på baggrund af aktivitet, mens andre stadig sværger til en fast driftstilskud. En af dem er Odense.

- Sådan har det været altid, konstaterer Teis Bro, fritidskonsulent i Fritid og Eliteidræt.

Kommunerne gav ifølge Kommunernes Landsforening tilsammen 600 millioner kroner i tilskud til selvejende og private haller i 2008.

Det store tilskud og den nye forskning får nu Odense Kommune til at overveje at omlægge støtten til hallerne.

- Når man giver så mange penge, er det også rimeligt, at vi ser på, hvordan vi bruger dem bedst, siger Teis Bro.

Ifølge Evald Bundgård kommer omkring 80 procent af de selvejende hallers indtægt fra kommunal støtte.

- Det virker ret simpelt. Når hallerne får så mange penge fra kommunen, så vil et aktivitetsafhængigt tilskud give et stærkt incitament til at udvikle sig, siger Teis Bro.

Hans udtalelser betyder ikke, at Odense har besluttet at ændre tilskuddet. Kommunen har netop nu deres fritidsstrategi 2016 i høring. Denne strategi skal blandt andet føre til at kommunens idrætsanlæg bliver udnyttet bedst muligt.

Små haller kan blive tabere

I Ringe på Midtfyn er Rene Frederiksen, der erformand for Ringe Badminton Club, glad for de mange nye aktiviteter.

Han har selv været med til at starte fredagsbadminton med spisning i hallens cafeteria. Men han frygter, at for meget fokus på aktivitet kan udsulte de små haller ude på landet.

- Man skal passe på, at det hele ikke bliver alt for liberalt. Hvis en hal har et lille opland, kan det være umuligt at stampe nye aktiviteter op. Så der skal være noget ekstra støtte til for eksempel hallen i Horne, siger Rene Frederiksen.

Evald Bundgård Iversen anerkender bekymringen og vil gerne være med til at differentiere tilskudssystemet.

- Der skal man som kommune være opmærksom på, at man ikke tager de små aktiviteter som gidsel i en omstillingsmodel. Men samlet set, at mener jeg godt, at man kan lave en omstilling, der både giver mere aktivitet i de små og i de store haller, siger Evald Bundgård Iversen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk