Forslag møder kritik: Pesticid-fri kommune vil bruge sprøjtemidler igen

Gåsebillelarven skaber problemer på odenseanske boldbaner. Nu beder kommunen om lov til at bruge sprøjtegift.

Odense Kommune skal i morgen tage stilling til om de ønsker at bruge sprøjtegifter 'Merit Turf' på boldbaner og fortove. (Foto: © Karsten Prinds - DR Fyn)

Odense Kommune kan være på vej til at bryde med dets princip om ikke at bruge sprøjtegifte.

Embedsmændene i by- og kulturforvaltningen beder nu politikerne om lov til at genindføre pesticider i kommunen på to områder - ukrudts- og insektbekæmpelse på fortove og fodboldbaner.

Der er tale om sprøjtegiften 'Merit Turf', der skal bekæmpe gåsebillelarven.

Men dét vil være et kontroversielt middel at benytte. Det mener Walter Brüsch, der er geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er et meget giftigt stof. Det er en rigtig dårlig idé at bruge, fordi det er et systemisk stof, der går ind og lægger sig i planten, så det spredes også til det øvrige miljø, siger han og uddyber:

- Når bier eller andre insekter kommer i berøring med sådan et stof, så mister de orienteringen og kan ikke finde hjem til deres bikube.

Det er den lille gåsebillelarve, der forårsager problemer på boldbanerne i Odense Kommune. Nu vil kommunen overveje at bruge sprøjtegift for at bekæmpe larven. (Foto: © Karsten Prinds - DR Fyn)

Kan ikke være det bekendt

Hvis politikerne giver grønt lys til at benytte sprøjtegiften, betyder det, at kommunen opgiver deres hidtidige status som pesticidfri kommune.

Tirsdag skal der tages stilling i by- og kulturforvaltningen, men det er ifølge Jane Jegind (V) en svær beslutning, der kræver flere informationer.

- Jeg har behov for at få en nærmere uddybning af, hvorfor forvaltningen vælger at komme med den indstilling, siger hun.

Det er ikke alle, der er lige begejstrede for forslaget.

- Det kan vi som kommune simpelthen ikke være bekendt. Særligt ikke når vi beder vores landmænd om at plante skov og overgå til økologisk drift for at beskytte vores drikkevand, siger Brian Skov Nielsen (Ø).

Det er ikke unormalt for en kommune at benytte sig af pesticider. Rundt omkring i landet bruges det blandt andet til at bekæmpe bjørneklo. Modsat er der kommuner, der politisk har besluttet sig for ikke at bruge sprøjtemidler. Tal fra Miljø- og Fødevareministeriet fra 2016 viser, at brugen af pesticider på landsplan ligger stabilt.

Bør nøje overveje at bruge 'bidræberen'

Spørger man Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening gør kommunen klogt i at lade være med at benytte sprøjtegiften.

- Jeg synes, at kommunen nøje bør overveje, om man skal bruge så giftigt et stof som det her 'bidræberen', fordi det ødelægger den omkringliggende natur, siger han og tilføjer:

- Derudover vil jeg da meget nødig have mine egne børn til at rende rundt på en boldbane, der er blevet sprøjtet med så giftigt et stof.

Ifølge Walter Brüsch er midlet ikke decideret giftigt for mennesker, men derfor mener han alligevel, at man bør se efter alternativer.

- Der er tale om et middel, som vi ved skader bier og andre insekter. Det ville være bedre at bruge nogle andre metoder. Der er udviklet nogle forskellige biologiske metoder, man kan bruge i stedet for, siger han.

Odense Kommune har siden 1998 bekæmpe ukrudt uden brug af pesticider. Her blev den såkaldte pesticidaftale indført. I den blev Staten, kommunerne og amterne enige om, at brugen af pesticider på alle offentlige arealer skulle udfases senest den 1/1 2003.