Frustration på kutteren over fiskekvoter: 'Man tror næsten ikke, det er sandt'

Fiskekvoterne for 2020 vækker stor frustration blandt danske industrifiskere.

Det er ikke kun industrifisker Ulrik Kølle Hansen, der frygter for konsekvensen af de nye kvoter. Også Danmarks Fiskeriforening er kritisk. (Foto: Foto: Rasmus Spaabæk)

Der var gravkammerstemning på kutteren Cecilie i Bagenkop Havn tirsdag morgen. I løbet af natten er fiskekvoterne blevet forhandlet på plads i EU's ministerråd, og resultaterne vækker ikke glæde.

- Man tror næsten ikke, det er sandt. Jeg har lidt svært ved at sige, hvilke konsekvenser det får, siger Ulrik Kølle Hansen, der er fiskeskipper på båden.

Han bliver i tvivl om, hvorvidt det fremover kan være rentabelt for ham at fortsætte sin fiskerivirksomhed i den vestlige Østersø.

Torskekvoterne er nemlig beskåret med 60 procent, mens sildekvoterne er beskåret med 65 procent. Især begrænsningen af torsk kommer til at ramme forretningen hårdt, vurderer han.

- Jeg tænker, det er ret alvorligt. Det er de ringeste fiskekvoter, vi har haft. Jeg kan ikke huske, at forhandlingerne om kvoterne nede i Bruxelles er endt dårligere, siger Ulrik Kølle Hansen, der har været fisker i 30 år.

Højsæsonen forsvinder

Hans fiskeri baserer sig i høj grad på torsk og rødspætter, og selvom det primært er torsk, man har haft fokus på i fiskeriforhandlingerne, så får han også sværere ved at tjene penge på rødspætten.

Der bliver nemlig indført et totalt forbud mod at fiske i februar og marts, hvor fiskene gyder, men som også er de måneder, hvor der er mest at fiske.

- Man kan tænke sig til, hvad der sker i andre erhverv, hvis man bliver pålagt at skulle opgive sit erhverv i de to bedste måneder, man har på hele året, siger den frustrerede fiskeskipper.

Fra Bagenkop fiskes især rødspætter og torsk.

Den holdning finder man ikke kun på fiskekutteren Cecilie. Danmarks Fiskeriforening ser også en svær fremtid for dansk fiskeri generelt.

- Grundlæggende er resultatet meget bekymrende i forhold til, hvordan vi kan overleve i fiskeriet i 2020, siger foreningens næstformand, Kim Kær Hansen, der selv er fisker med base i Klintholm Havn på Møn.

Han håber på, at der kommer hjælp, der gør det mere overskueligt at klare nedskæringerne.

- Vi må se, om der kan laves nogle hjælpeforanstaltninger for fiskeriet i en overgangsperiode, siger næstformanden.

Bestande stadig under pres

Beskæringen i kvoterne kommer af en frygt for et kollaps i fiskebestandene, der i år har ført til, at EU-Kommissionen i juli forbød erhvervsfiskeri af torsk i dele af Østersøen resten af året, da torsk blev erklæret 'stærkt truet'.

I Danmark Naturfredningsforening er man da også glade for, at der er skåret ned på fiskeriet. Man kunne faktisk med fordel gøre kvoterne endnu mindre, mener de.

- Jeg er stadig meget bekymret, fordi de to truede bestande i Østersøen fortsat kommer under pres, siger formand for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Selvom jeg selvfølgelig er glad for, at der bliver skåret i kvoterne, så ligger de stadig for højt, mener hun.

Grundlag måske væk

På havnen i Bagenkop mener Ulrik Kølle Hansen dog godt, at man kunne have fundet en bæredygtig løsning, der var nemmere at håndtere for fiskeindustrien.

- Dem, der allerhelst vil passe på havene, er fiskerne, for vi vil sådan set gerne have noget at fiske år efter år. Så vi vil gerne lave langsigtede planer, så vi kan drive vores erhverv, siger han.

Lige nu er han nemlig i tvivl om, hvorvidt han kan blive ved med at fortsætte fiskeriet.

- Når man tager de to bedste måneder væk, så er der nok ikke grundlag for at drive fiskeri med det skib her; det er i hvert fald den kortsigtede løsning, siger han.