Fynboer buhede til informationsmøde om kystnære vindmøller: Der bliver ikke taget hensyn til os

Bølgerne gik højt tirsdag aften i Helnæs, hvor Sønderborg Kommunes planer om vindmøller i Lillebælt blev fremlagt og debatteret.

Der var fuldt hus til informationsmødet i Helnæs Forsamlingshus, og debatten om den ny havvindmøllepark, som Sønderborg Kommune vil anlægge ud for Helnæs, var livlig. (Foto: Ida-Sofie Sellerup DR Fyn)

Fortvivlelse, raseri og desperation.

Det var nogle af de ord, Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V) beskrev stemningen med, da han tirsdag aften var til informationsmøde sammen med flere hundrede fynboer i Helnæs forsamlingshus og Thorøhuse forsamlingshus.

Det rødglødende emne er en kommende havvindmøllepark, 'Lillebælt Syd' som Sønderborg Kommune har planer om at anlægge fire kilometer fra kysten på Helnæs.

Til mødet præsenterede Sønderborg Forsyning og Cowi den VVM-rapport, som belyser de miljømæssige konsekvenser af vindmølleparken.

Hvorfor kan de ikke flyttes?

Fynboerne var mødt talstærkt op for at få svar på, hvordan vindmølleparken vil påvirke beboere, natur, turisme og dyreliv på Helnæs og i Assens.

En af dem, der var interesseret i at få mere viden om projektet, var Kamma Hansen, beboer fra Helnæs.

- Der bliver ikke taget hensyn til os. Til de almindelige mennesker. Jeg kan ikke forstå, at det ikke kan lade sig gøre at flytte et andet sted hen, siger hun.

Rapport med miljøkonsekvensvurdering

Miljøkonsekvensvurderingen er endnu ikke offentliggjort, så det var kun de overordnede resultater, som blev præsenteret for borgerne. Men ifølge projektchef i Cowi, Anne Eibye, er der ikke store konsekvenser for marsvin og fugle. Vindmølleparken vil dog være et indgreb i landskabet, medgiver hun.

- Vi ødelægger ikke naturen, men det er et markant nyt element i landskabet, når man går ned ved kysten omkring Lillebælt, siger Anne Eibye.

Rapporten faldt ikke i god jord hos de fremmødte, som både buhede og grinte sarkastisk af den.

- De har da gjort nogle ting, men de har ikke gjort det til bunds. Det er stadig for overfladisk, det, de gør, desværre, siger Kamma Hansen.

Lillebælt Syd Vindmøllepark placeres mellem Fyn og Nordals i et af de 16 områder, som blev udpeget af den daværende regering i 2012. Et af de steder er Bobakker ud til Helnæs. (Foto: Ida-Sofie Sellerup DR Fyn)

Falder mellem to lovgivninger

Vindmølleparken i Lillebælt er ekstra politisk betændt, fordi den falder mellem to lovgivninger.

I 2012 var det muligt at bygge vindmølleparker fire kilometer fra kysten. Men senere i 2015 ændrede Energiministeriet på reglerne, så kommuner, der var utilfredse, fik mulighed for at gøre indsigelser til projekter, der ligger op til 15 kilometer fra kysten. På den måde har kommuner nu en mulighed for at stoppe projekter, der ikke er bred opbakning om.

Men da tilladelsen til Lillebælt Syd blev givet før de nye regler, gælder de ikke. Derfor er vindmølleparken en kommunal afgørelse, fortæller energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Jeg kan ikke lovgive med tilbagevirkende kraft. Det er kommunalbestyrelsen i Sønderborg, der har mulighed for at ændre på, hvorvidt projektet skal gennemføres eller ej, siger han.

Assens-borgmester går til Folketinget

Søren Steen Andersen, borgmester i Assens (V) erkender, at der ikke er meget hjælp at hente fra ministeriets side. Men han vil tale sin sag i Folketinget, hvor han har bedt om foretræde i Energiudvalget.

Han håber, at politikerne på Christiansborg vil gentænke hele lovgivningen - og med tilbagevirkende kraft.

- De vindmøller er så markante i dag og så store, at de er meget større end dem, der står i landskabet. Så det kalder simpelthen på et nyt slags landsplandirektiv.

Sønderborg Kommune holder fast

Sønderborg Forsyning sender i begyndelsen af december miljøkonsekvensrapporten til Energistyrelsen, og herefter offentliggøres den.

Derefter er det op til Energistyrelsen at læse den igennem og indkalde borgerne til høring i 2019.

Trods appel fra både energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), vrede fynboer og Assens-borgmester Søren Steen Andersen, holder Sønderborg Kommune fast i placeringen i Lillebælt Syd.

- Jeg synes, at den visuelle påvirkning, der vil være, og som vi ser vist (i visualiseringer, red.). Den er af en karakter, som jeg mener, vi mennesker er nødt til at tåle, hvis vi skal gøre noget ved klimaudfordringer. Og det mener jeg, at vi skal, siger Erik Lauritzen (S), der er borgmester i Sønderborg Kommune.

Facebook
Twitter