Grafik: Så mange sosu'er vil mangle i din kommune i 2026

40.000 sosu'er vil mangle i 2026. Derfor bliver der nu afsat 522 mio. kr. til at forbedre løn og image.

Tre ud af fire kommuner har problemer med at skaffe arbejdskraft til at passe på et stigende antal ældre.

I 2026 vil der ifølge en fremskrivning fra FOA mangle 40.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere på landsplan.

Årsagen er, at antallet af ældre stiger. Det sker samtidig med, at 28 procent af social- og sundhedspersonalet i dag er over 55 år.

Derfor har Kommunernes Landsforening (KL) sammen med FOA nedsat en rekrutteringspulje på 522 mio. kr., der skal gøre det mere attraktivt at uddanne sig til social- og sundhedsassistent eller -hjælper.

På kortet herunder kan du se, hvor mange sosu'er der i 2016 kommer til at mangle i din kommune.

Facebook
Twitter