Hård kritik af million-overforbrug i Odense: Forvaltning bruger penge uden at kigge på budgettet

Professor i økonomi sammenligner forbruget med teenagere, der svinger dankortet uden at tjekke kontoen.

Det er børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley (R), der selv har bestilt rapporten. Hun synes ikke, 'det er rar læsning.' (Foto: Dr)

Det er en usædvanlig skarp kritik, der rettes mod Odense Kommunes største forvaltning i en ny rapport.

Børn- og ungeforvaltningen har over en årrække haft for vane at bruge flere penge, end der er afsat i

budgettet
og fået tilført ekstra penge, fastslår den.

Alene i år er

budgettet
i dele af forvaltningen overskredet med omkring 70 millioner kroner. Det er på det specialiserede område, hvor blandt andet tvangsfjernelser hører under, at der er blevet brugt for mange penge.

Rapporten fra revisionsfirmaet BDO udstiller forvaltningens manglende evner til at styre sin økonomi.

'Budgettet er som redskab reelt set uden relevans for den daglige styring', lyder én af konklusionerne.

Altså bruger forvaltningen penge uden at skele til sit eget

budget
.

En anden diagnose er, at der er skabt en 'kultur, hvor underfinansiering bliver en årsagsforklaring.'

På almindeligt dansk ville man sige, at overforbruget af penge bliver undskyldt med, at der ikke er sat penge nok af til formålene.

'Som teenagere med et dankort'

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomi og ledelse på Aalborg Universitet, har læst rapporten og sammenligner forvaltningens evne til at styre sin økonomi med en flok teenagere, der svinger

dankortet
uden at vide, hvad der står på kontoen.

- Det svarer jo til, at vi havde tre teenagebørn, der skal ud at rejse i sommerferien og har fået 10.000 kroner at rejse for. Når de så er nået halvvejs, har de ikke kigget på deres konto, for at se, hvad de har tilbage til resten af turen, siger Per Nikolaj Bukh.

- Først når de kommer hjem, og kvitteringerne begynder at tikke ind, finder de ud af, hvor meget de har brugt. Så vil det jo gå galt.

Per Nikolaj Bukh forklarer, at det i rapporten nævnes, at der er mangel på nogle økonomistyringsteknikker, som er fundamentale og bruges i langt de fleste af landets kommuner.

- Så det er lidt overraskende, at en kommune af Odenses størrelse ikke har styr på det, siger han.

'Det vil klæde hende at gå af'

Rapporten kommer kun få dage efter en anden rapport fra konsulentvirksomheden Rambøll. I den har man identificeret en række muligheder for besparelser på socialområdet i hele kommunen.

Men først med BDO-rapporten kastes der et kritisk lys på årsagerne til overforbruget i Børn- og Ungeforvaltningen.

Fra kollegerne i børn- og ungeudvalget er kritikken også massiv. Dansk Folkeparti håber, at rådkvinde Susanne Crawley trækker sig fra posten.

- Jeg appellerer til, at hun vælger at gå selv. Det synes, jeg vil klæde hende, siger Pernille Bendixen (DF).

- Havde det nu været en virksomhed, så starter man som regel også med at sætte en ny direktør ind, som kan skabe den forandring ned gennem organisationen, der skal til, siger hun.

Det

afviser
rådkvinde Susanne Crawley dog pure.

- Jeg opfatter det som en fuldstændig usaglig bemærkning, der er ude af proportioner, siger hun.

En tredje konklusion i rapporten er, at der går meget lidt information om overholdelse af

budgettet
- eller mangel på samme - mellem embedsmændene og politikerne.

Christoffer Lilleholt (V), der også er medlem af børn- og ungeudvalget, mener ikke, det er en ordentlig måde at drive forvaltning på.

- Det er meget alvorligt, at vi ikke kan stole på de

budgetter
, vi har. Det står klart for enhver, at der er plads til forbedring. Det er én af de mest alvorlige rapporter, jeg har læst i den tid, jeg har siddet i Odense Byråd, siger han.

'Det er ikke rar læsning'

Ifølge professor Per Nikolaj Bukh falder ansvaret for økonomi-kaosset tilbage på forvaltningens øverste ledelse: Rådmanden og direktionen.

Det er børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley (R), der selv har bestilt rapporten, og hun erkender, at det ikke ser godt ud.

- Noget burde have været styret og organiseret bedre. Det er ikke rar læsning, siger hun.

Hun mener ikke, at hun og de andre politikere på området er blevet klædt godt nok på af embedsværket til at sætte ind tidligere. Alligevel er der ikke udsigt til personalemæssige konsekvenser i forvaltningen.

- Det er vigtigere at rette op på de ting, der er at rette op på. Og så betrygge børn og voksne i kommunen om, at de får den hjælp, de har brug for og ret til, siger hun.

- Dem, der betaler

skat
, kan være sikre på, at de politikere, de har valgt, har et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Det har de ikke haft, men det får de nu, siger hun.

Susanne Crawley forventer, at de nødvendige ændringer i forvaltningen er gennemført ved årsskiftet.

Opdateret med citat fra Dansk Folkeparti og en opfølgende kommentar fra Susanne Crawley.

Facebook
Twitter