Hemmeligt slagsmål: Region Syddanmark og ambulanceselskab i heftig strid

En aktindsigt viser, at Region Syddanmark og ambulancevirksomheden Bios i flere måneder har diskuteret, hvordan den ustabile ambulancesituation i regionen skal løses.

En række mailkorrespondancer viser mistillid mellem Region Syddanmark og ambulanceselskabet Bios. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Forholdet mellem Region Syddanmark og ambulanceselskabet Bios er i denne uge blevet sat på prøve.

Tirsdags kom det frem, at Bios-direktør Morten Hansens kone havde kontaktet folketingsmedlem fra SF, Karsten Hønge, for at få oplysninger om et valgkampsbidrag, Hønge havde fået fra Falck-reddernes interesseorganisation, Reddernes Landsklub.

Hun skrev til SF'eren, at hun var en almindelig borger og i gang med en akademisk undersøgelse. Hun fortalte dog ikke, at Bios-direktøren var hende ægtefælle. Det har fået flere regionspolitikere til stille spørgsmålstegn ved Morten Hansens troværdighed.

Langt slagsmål

Udadtil har Region Syddanmark og ambulanceselskabet Bios ellers signaleret fælles front for at få regionens ambulancetjeneste til at fungere.

Men en aktindsigt, som DR Fyn og Fyens Stiftstidende har fået, viser et andet billede. Allerede få dage efter at Bios overtog store dele af regionens ambulancedrift i september, begyndte de to parter at gå hårdt til hinanden.

Den 22. december klokken 22 om aftenen sætter konstitueret sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Mads Haugaard, sig til tasterne og skriver en mail til Bios’ direktør, Morten Hansen.

"Rygterne om manglende lønudbetaling dukker fortsat op, nu også fra jeres egne folk, Morten. Hvad skal vi tro på?"

Brev til Bios' direktør, Morten Hansen fra sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Mads Haugaard

"Kære Morten

Jeg har i dag ringet et par gange, men du svarer ikke på din telefon.

Flere spørgsmål:

1. Hvor langt er I fra den bemanding, der kan bære alle de beredskaber, I skal stille med? Er det nok at få godkendt resten af tyskerne?

2. Rygterne om manglende lønudbetaling dukker fortsat op, nu også fra jeres egne folk, Morten. Hvad skal vi tro på?"

Aktindsigt afslører bekymring

Mailen er blot en af mange mellem topledelsen i regionen, Bios og deres advokater.

De mange mails afslører, at regionen fra begyndelsen var bekymrede over både Bios’ vagtplan og problemerne med at skaffe reddere.

I offentligheden forsøgte regionen dog at tegne et andet billede.

- Det billede, vi ser nu, ser fornuftigt ud og ligner det, vi er vant til, fortalte daværende sundhedsdirektør, Per Busk, til Fyens Stiftstidende og Jydske Vestkysten den 5. september.

Men samme dag er det en hel anden tone, som sundhedsdirektøren slår an i en mail til Morten Hansen og selskabets overordnede direktør i Holland, Aad Romijn.

- Vagtplanlægningen har været uacceptabelt kortsigtet siden den 1. september. Det har skabt en masse problemer for vagtcentralen. Jeg har et møde med regionrådsformanden (Stephanie Lose, red.) i morgen, og jeg har brug for klare svar, skriver Per Busk.

Svaret kommer samme aften i en mail fra Aad Romijn.

Den hollandske direktør forklarer, at der har været et par vagtskifter, som ikke er gået som planlagt. Men i sin mail skriver Aad Romijn:

- I dag har vi arbejdet hele dagen på at få vagtplanen for i aften på plads, og vi er nu ved at være færdige med vagtplanen for i morgen.

30-årige Casper Behrendt satsede på en fremtid hos Bios. (Foto: Claus FIsker © sCANPIX)

Huller i vagtplanen

Bios og Region Syddanmark aftaler på et møde den 13. september, at Bios tre gange dagligt skal indrapportere huller i den følgende dags vagtplaner til regionens vagtcentral.

Men selvom Bios holder regionen opdateret på vagtplanen, forsætter problemerne.

Torsdag den 17. september afslører flere medier, at Bios har 51 ubesatte vagter i den følgende weekend.

Det får Bios’ advokat til tasterne. Dagen efter afsløringerne, skriver han til Kammeradvokaten, at Bios ...ubestrideligt har udfordringer med bemandingen”.

Men advokaten fastholder, "...at det ligger uden for enhver rimelig tvivl, at udfordringerne kan og vil blive løst."

På dette tidspunkt har Bios ifølge advokaten 431,83 ambulancefolk. Det er 118 mand færre, end selskabets idealbemanding på 550.

Opsigelse af kontrakten

DR Fyn og Fyens Stiftstidende har ikke fået lov til at se Kammeradvokatens breve, fordi de potentielt kan bruges i et senere retsligt opgør mellem parterne.

Men ud fra svarene fra Bios' advokat kan man udlede flere af Kammeradvokatens krav.

- Bios har nøje overvejet de milepæle, du (Kammeradvokaten, red.) har opstillet på side 3 i brevet, skriver Bios' advokat og fortsætter:

- Bios mener ikke, at det løser nogen problemer, hvis Bios afgiver løfter, som eventuelt viser sig ikke at holde, ligesom det ikke løser nogen problemer, hvis regionen stiller krav, der ikke kan opfyldes.

- Bios mener ikke, at det løser nogen problemer, hvis Bios afgiver løfter, som eventuelt viser sig ikke at holde, ligesom det ikke løser nogen problemer, hvis regionen stiller krav, der ikke kan opfyldes.

Brev til kammeradvokaten fra bios' advokat

Tonen skærpes dog yderligere. Af brevet fremgår det, at Kammeradvokaten på dette tidspunkt har luftet muligheden for at opsige kontrakten.

Bios’ advokat svarer igen.

- Det er i den forbindelse værd at understrege, at Bios på trods af sine udfordringer med bemanding har leveret responstider, der fuldt ud matcher responstiderne i Falcks leveringsperiode (…) og det i øvrigt henset til kontraktens karakter og omfang savner proportionalitet at overveje at hæve kontrakten helt eller delvis.

Han afslutter brevet med:

- Bios anerkender således ikke regionens ret til at hæve kontrakten (…) Regionen må naturligvis påregne et efterspil, hvis regionen skulle tage skridt i den retning.

Morten Hansen, direktør i Bios, kæmper for at få vagtplanen til at gå op. (© (c) DR)

Store problemer i 2016

Skriverierne fortsætter de kommende uger og kulminerer efter den 1. februar i år. Her tyder meget på, at Bios' rekruttering står stille. For anden måned i træk mangler der 80-90 reddere.

Desuden viser responstiderne for januar, at ambulancerne er langsommere end hidtil. Tredje problem er, at Bios i januar vil modtage en bod for de manglende ambulancer. Straffen er den maksimale: 15 procent af Bios’ månedlige indtægt.

Den 3. januar følger konstitueret sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Mads Haugaard, op på en mail, han sendte til Bios’ direktør, Morten Hansen, før jul:

- Jeg har muligvis overset noget i min indboks hen over juleperioden. Har du som aftalt telefonisk den 23. december sendt et skriftligt svar på nedenstående?

Mads Haugaard, Konstitueret sundhedsdirektør i region syddanmark

"Kære Morten

Godt nytår!

Jeg har muligvis overset noget i min indboks hen over juleperioden. Har du som aftalt telefonisk den 23. december sendt et skriftligt svar på nedenstående?

Du nævnte blandt andet for mig i telefonen, at Bios planlægger med robuste vagtplaner fra 1. februar, hvor I leverer beredskaber ifølge kontrakten uden planlagt overarbejde. Dette vil jeg gerne have bekræftet".

Sundhedsdirektøren vil vide mere om bemanding, manglende lønudbetalinger og antallet af ansatte.

Rygter om kunstigt højt ansættelsestal

Desuden beder Mads Haugaard Bios om at forholde sig til et rygte om, at Bios puster sine ansættelsestal kunstigt højt op over for regionen. Men samtidig fører man en hemmelig vagtplan, der indeholder et meget lavere antal reddere.

- Der findes hemmelige vagtplaner i Excel, hvor arbejdsmiljø-reglerne brydes - det er nødvendigt fordi antallet af ansatte slet ikke er så højt, som Bios siger. Fup eller fakta??

En time senere svarer Bios’ direktør Morten Hansen. En del af svaret er censureret væk i DR Fyns aktindsigt, men direktøren forholder sig dog til rygtet om den hemmelige vagtplan. til rygtet.

- Jeg kan kategorisk afvise, at vi blæser vores ansættelser kunstigt op og benytter os af hemmelige excel-vagtplaner.

Morten Hansen, direktør i bios

- Jeg kan kategorisk afvise, at vi blæser vores ansættelser kunstigt op og benytter os af hemmelige excel-vagtplaner. Faktum er, at vi har det antal ansatte, som vi ugentligt afrapporterer til regionen. Dette tal er ikke kunstigt højt og i øvrigt lavere end det, vi har behov for. Jeg synes både, denne kritik er ulogisk, og så er den som sagt fejlagtig."

Morten Hansen konstaterer dog, at udfordringerne med mandskabet er fortsat i 2016.

- Det ser ud til, at de første dage i det nye år og særligt 2. januar har været særdeles hårde, siger Bios-direktøren.

Region Syddanmark har nu indkaldt Bios' hollandske og danske ledelse til et krisemøde i begyndelsen at marts.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.