Holst får ingen løn under orlov

Ifølge Venstres pressemeddelelse søger Carl Holst orlov af hensyn til familien. Den grund udløser ikke løn under orloven, lyder det fra Folketinget.

Der er ingen løn under orlov til Carl Holst. Men han modtager stadig sit eftervederlag fra sin tid som forsvarsminister. (© DR Nyheder)

Carl Holst får ikke løn, hvis Folketinget godkender hans ønske om orlov.

Det skyldes, at han har søgt orlov af såkaldte ”andre grunde”.

Venstre skriver i deres pressemeddelelse, at Carl Holst søger orlov for at få ro om familien. Det er ikke en af de grunde, som giver løn under orlov. Det viser Folketingets regler for orlov.

Her er grundene, der medfører løn under orlov:

  • Sygdom

  • Midlertidig udsendelse i offentligt hverv

  • Møder i Færøernes Lagting eller Grønlands Landsting

  • Midlertidig ministerorlov i forbindelse med rejser

  • Barsel, barns fødsel og adoption

Når Folketingets formand har modtaget en ansøgning om orlov, sættes spørgsmålet på dagsordenen til Folketingets afgørelse. I praksis bevilliger Folketinget altid orlov i overensstemmelse med formandens indstilling.

Men selvom Carl Holst ikke modtager orlovsløn, får han stadig eftervederlag fra sin tid som forsvarsminister.

Det er cirka 1.764.892 kroner, som modregnes Carl Holsts løn som menig folketingsmedlem.

Hvis Carl Holst får orlov, sættes hans stedfortræder ind. Det er Hans Christian Thoning (V) fra Varde-kredsen.

Lige nu har ni andre folketingsmedlemmer orlov. Blandt andet Mogens Lykketoft (S) og Astrid Krag (S)