Kaotisk start for ny ungdomsuddannelse: Hver tiende lærer på Fyn har langtidssygemeldt sig

Minister erkender opstartsproblemer på landets nye FGU-uddannelser.

Johannes Ingwersen oplever flere kollegaer blive sygemeldt med stress på grund af de mange udfordringer ved den nye FGU uddannelse i Odense. (Foto: © Christina Vibe Jensen, DR FYN)

I august åbnede dørene til 27 splinternye forberedende grunduddannelse - de såkaldte FGU-uddannelser - som skal hjælpe 50.000 unge mellem 16 og 25 år, som hverken er i job eller under uddannelse.

Men dørene blev også åbnet til måneders forvirring for eleverne og begyndende stress for uddannelsens lærere.

Flere steder har der manglet undervisningsmateriale, og i Holbæk foregik undervisningen i en periode i byggerod, fordi lokalerne endnu ikke stod færdige. Derudover har flere undervisere fortalt om problemer med de IT-systemer, som skal indsamle og vise elevernes journaler.

Elever har tidligere fortalt, hvordan starten på uddannelsen har været utryg og stressende. Og den kaotiske start har nu også ramt lærerne.

De mange opstartsproblemer har resulteret i, at 20 ud af 200 lærer på FGU Fyns fem skoler er blevet langtidssygemeldte.

Ifølge lærer og tillidsmand Johannes Ingwersen oplever endnu flere ansatte tegn på stress og mistrivsel.

- Der er folk, der sover dårligt om natten. Jeg sover også dårligt om natten. Når der sker ændringer eller kommer nye beskeder, kan vi mærke på os selv, at hjertet begynder at hamre. Der er stresstegn hos rigtigt mange, inklusiv mig selv, siger han.

Det er skidt for alle også for eleverne, hvoraf en del af målgruppen er sårbare.

- Eleverne har brug for kontinuitet, trygge og faste rammer. Og er der noget, vi har svært ved at levere, er det netop det, siger Johannes Ingwersen.

De mange sygemeldinger gør det også svært at gennemføre undervisningen. Blandt andet er der i øjeblikket stor mangel på matematiklærere på FGU Fyn i Odense, fortæller rektor Gitte Lykkehus.

Johannes Ingwersen koordinerer skemaer med sine kollegaer, men det er svært med de mange sygemeldinger, mener de. (Foto: © Christina Vibe Jensen, DR FYN)

Omstilling giver medarbejdere udfordringer

Ud over sygemeldingerne på Fyn oplever FGU-lærernes fagforening Uddannelsesforbundet flere henvendelser fra medlemmer rundt om i landet, som bliver syge.

- Det siger noget om, at det er svært at være lærer ude på FGU-institutionerne, og det siger noget om, at vilkårene for FGU-lærerne er meget pressede, siger formanden for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan, der ikke har oplevet så højt et sygefravær på andre af fagforeningens områder.

Henrik Hvidesten er bestyrelsesformand for FGU Danmark. Han indrømmer, at det ikke har været let at starte den nye FGU-uddannelse.

- Der har været mange udfordringer, og det påvirker medarbejderne. Det er ikke unaturligt, at så stor en omstilling giver en stigning i sygefraværet, siger han.

En af problemerne ved FGU Fyn i Odense er de manglende pladser i kantinen. Her må der maksimum være 150 elever, selvom der er over det dobbelte antal elever på skolen. Derfor må eleverne spise på skift. (Foto: © Christina Vibe Jensen, DR FYN)

Uddannelsesordførere: Ministeren må gribe ind

Siden den tidligere Venstre-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF i 2017 aftalte, at den nye uddannelse FGU skulle overtage elever fra produktionsskolerne samt elever, der er under 25 år, fra tre VUC-linjer, er det gået stærkt med at etablere den nye type grunduddannelse. For stærkt, mener Jakob Sølvhøj, der er undervisningsordfører for Enhedslisten.

- Processen er sat for hurtigt i gang, og der skulle have været mere tid til etableringen, siger han.

Det høje sygefravær blandt FGU-lærerne bør få ministeren til at skride til handling. Sådan lyder det blandt andet fra Vestres Børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby.

- At vi ser så stort et sygefravær blandt underviserne, er ikke okay. Det viser også, at der ikke er ledelsesmæssigt styr på opgaven. Derfor er undervisningsministeren nødt til at indkalde forligskredsen, så vi kan drøfte, hvordan vi kan udbedre situationen, siger hun.

Ellen Trane Nørby bliver bakket op af uddannelsesordfører fra Det Konservative Folkeparti Katarina Ammitzbøll.

- Det er tydeligt, at der er stærke stresssymptomer, og det er vigtigt, at vi lytter til dem. Det er meget demotiverende for eleverne, at deres lærere skifter hele tiden, siger hun.

Ministeren erkender problem

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil (S) anerkender, at der er et problem, når hver tiende lærer på FGU Fyn har været langtidssygemeldt inden for det seneste halve år.

- For lærerne har det været rigtig hårdt. De har kæmpet en vis del ud af bukserne og har på mange stræk manglet nogle af de redskaber, der skulle til for at få en hverdag til at glide, siger hun til DR Fyn.

Derfor vil ministeren lytte til de problemer, lærerne har og gøre sit bedste for at løse dem.

- Det, man kan gøre fra centralt hold, er at lytte. Det vil sige, at hvis vi hører, der er problemer med dit, dut eller dat, så forsøger vi at gøre det bedste, vi kan, for at give den hjælp, der skal til for at komme rundt om det problem, siger Pernille Rosenkranz-Theil.

FGU-uddannelsen:

  • FGU står for Forberedende Grunduddannelse. FGU er for unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig hjælp til at kunne tage en ungdomsuddannelse eller få et job.

  • Målet er, at FGU skal hjælpe cirka 50.000 unge, der hverken er i job eller i gang med en uddannelse.

  • Elever på FGU får en skoleydelse, der vil være på samme niveau som SU’en. Skolerne kan trække eleverne i skoleydelsen, hvis eleverne bliver væk fra skolen uden gyldig grund.

  • Den nye uddannelse kommer til at vare i op til to år, og det forventes, at FGU bliver tilbudt på omkring 90 skoler i hele Danmark.

  • Aftalen om FGU betyder, at den nye grunduddannelse optager elever fra produktionsskolerne, Den Kombinerede Ungdomsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelsen, samt de elever, der er under 25 år på Den Almene Voksenuddannelse, Den Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning for Voksne.

  • Alle partier bortset fra Alternativet og Enhedslisten er med i den politiske aftale om FGU.