Kassen blev smækket i for somalisk familie: Nu kræver Nyborg klart svar

Nyborg Kommune har fået kritik for at have lukket kassen for somalisk familie, der ikke længere har opholdstilladelse.

På billedet ses tre af familiens otte børn. Alle børnene har søgt om asyl, efter forældrene fik frataget deres opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Til højre ses Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

Var det lovligt, da Nyborg Kommune i november stoppede alle ydelser til en somalisk familie og tvangsudskrev familiens børn fra skoler og institutioner?

Det spørgsmål kræver Nyborg Kommune nu svar på én gang for alle.

Kommunen har sendt et tre sider langt brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Det er ikke kun folkeskoleloven, der er gældende i den her situation, det er også udlændingeloven. Der er rigtig mange forhold, mange tekniske ting. Og nu har vi behov for at ministeriet melder klart ud, hvad der er gældende retspraksis i det her land, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Ud over den specifikke sag har Nyborg Kommune behov for at vide, hvad der er gældende praksis, hvis lignende sager skulle dukke op.

- Og vi er jo ikke den eneste kommune, som står med den her problematik, tilføjer Kenneth Muhs.

Familiens børn undervises af frivillige

Sagen om familien Hussein dukkede op i flere medier i begyndelsen af december.

Familien, der har boet i Nyborg i tre år, er blot én ud af mange somaliske familier, som har fået frataget deres opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, fordi myndighederne vurderer, at Somalia igen er et sikkert land at opholde sig i.

Familiens børn har søgt asyl, og mens deres ansøgninger behandles, har de lov til at være i landet. Også selv om de altså ikke længere har formel opholdstilladelse.

Det har for nylig vakt opsigt, at familiens skolebørn på 6, 12 og 15 år nu får undervisning af frivillige på Nyborg Gymnasium, men borgmester Kenneth Muhs fastholder, at kommunen ikke har haft andet valg end at smække kassen i.

- Vi mener ikke, at der er hjemmel i loven til at gøre andet. Det er i øvrigt også den vejledning, vi har fået af Udlændingestyrelsen, siger borgmesteren.

Men hvorfor går I så til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Er I alligevel kommet i tvivl?

- Nej. Men både i pressen og i debatter har der været rigtig mange forskellige udlægninger af, hvordan man kan fortolke lovene. Og vi kan ikke leve med, at der er usikkerhed omkring, hvorvidt vi har gjort det rigtige, siger han.

Godt at komme til bunds

Advokat Niels-Erik Hansen, der repræsenterer familien Hussein, har tidligere klaget til Ankestyrelsen over Nyborg Kommunes håndtering af sagen.

For ham ligner Nyborg Kommunes brev et tilbagetog.

- Nyborg Kommune er kommet i tvivl om, hvorvidt de har fået den rigtige rådgivning. Det er godt, at kommunen nu forsøger at komme til bunds i, hvad der op og ned i det her, men det er rigtig skidt, at det sker mange uger efter, at man fratog familien deres økonomiske grundlag og hev børnene ud af skolen.