Klemt af EU-forslag: Skytter frygter for deres hobby

EU-kommissionen vil stramme lovgivningen omkring skydevåben. Det kan begrænse danske våbenejere.

Hvis EU-kommissionens forslag kommer igennem, så må udvalgte halvautomatiske våben ikke ejes eller handles af private. (Foto: COLOURBOX © ColourBox)

Over de sidste 10 år er over 10.000 mennesker blevet skudt i Europa. Våbnene, der bliver brugt, er nogen gange lovlige, og derfor vil EU-kommisionen gerne have skærpet lovgivningen på det punkt.

Punkterne i kommissionens forslag har ét fælles formål: At gøre det sværere at anskaffe våben og illegale våben til kriminelt brug som ved terrorangrebet Paris i november.

Men formanden for DGI Skydning, Lars Høgh, frygter, at det vil komme til at gå ud over nogle af de 75.000 sportsskytter, som forbundet organiserer:

- Vi synes, at det eneste man får ud af disse tiltag her er, at man gør det mere besværligt for lovlydige borgere at få lovlige våben, siger han.

Han får opbakning fra de danske skytteforeninger, hvor der primært skydes med luft og mindre kalibre. Her bliver arbejdet med de nye regler fulgt tæt. I Særslev mener formanden for den lokale skytteforening, Brian Madsen, ikke, at strammere regler vil gavne sikkerheden.

- Det betyder blot mere bureaukrati, og det er ikke godt for noget, siger han.

Ifølge Niels Bertil Rasmussen, som er leder af kommunikation og presseafdelingen i EU repræsentationen i København, så viser en rapport, at der er brug for at stramme op på sikkerheden omkring våben.

- Studierne viser, at der er mangler ved de nuværende regler, og det har Kommissionen reageret på, forklarer han.

Kommissionen håber ved en skærpelse at kunne begrænse brugen af de allerfarligste våben og dermed få antallet af drab med skydevåben ned.

Hvis direktivet bliver indført, kommer det til at berøre 75.000 skytter og omkring 235.000 jægere i Danmark.

Ændringsforslaget til våbendirektivet rummer en række vigtige punkter:

  • Udvalgte halvautomatiske våben må ikke ejes eller handles af private.
  • Riffeltilladelser til jægere skal fremover gives for fem år ad gangen og ikke 10 som i dag.
  • Helbredsundersøgelser af en skytte inden der gives eller forlænges våbentilladelse.
  • Aldersgrænsen for at besidde et våben skal være 18 år - undtaget sports- og målskytter med forældretilladelse og i foreningsregi.
  • Forbedret mærkning af våben.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.