Køkørsel koster samfundet 700 mio. kr. om året: Motorvejene skal ryddes hurtigere

Bulldozere og bedre kommunikation skal sørge for mindre kø på de danske motorveje.

Det koster at holde i kø. Både for vognmændene og deres kunder.

700 millioner kroner.

Så meget koster det hvert år samfundet i tabt tid, når trafikanter sidder i kø efter uheld på motorvejen. Det viser nye beregninger fra Vejdirektoratet.

Med stigende trafik på vejene forventer Vejdirektoratet, at det vil føre til flere uheld.

Derfor har man valgt at gøre den fynske motorvej til forsøgsstrækning, så man kan teste metoder, der kan rydde motorvejen hurtigere efter uheld.

- Ulykker kommer til at ske, og når de kommer til at ske, så skal de ryddes op hurtigst muligt. Vi har en forpligtigelse til at finde ud af, om vi kan gøre det her hurtigere. Kan de forskellige enheder tale bedre sammen eller have en bedre rollefordeling?, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Tid er penge

Nogle af dem, der dagligt oplever den stigende trafik og dermed de mange uheld, er vognmændene.

Hos fragt- og vognmandsforretningen Peder Olsen og Søn fra Odense har de 70 køretøjer, der kører på tværs af landet. Og de mange køtimer kan mærkes.

- Det påvirker os meget. Tidsmæssigt holder vi flere timer på motorvejen dagligt. Det går næsten galt hver eneste morgen på den fynske motorvej, siger Michael Mertov, der er kørselsleder i Peder Olsen og Søn.

De to største udgifter i firmaet er løn og brændstof. Årligt bruger det 12 millioner kroner på brændstof, og jo flere timer, chaufførerne sidder i kø, jo dyrere bliver det. Derfor har de personale til at sidde og overvåge trafikken, så bilerne kan komme frem hurtigst muligt.

- Vi er nødt til at prøve at planlægge. For eksempel er fredag eftermiddag fuldstændig umulig, siger Michael Mertov og uddyber:

- Så vi prøver at få bilerne væk fra vejene, så de ikke skal holde i kø. Det giver nogle ekstra kilometer, og dermed et højere brændstof- og tidsforbrug. Men ofte er det nemmere end at holde ude på motorvejen.

Bedre kommunikation

Forsøget er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Fyns Politi og løber frem mod slutningen af 2019.

- Tid er en afgørende faktor. Det ved trafikanterne, der sidder i kø. Så hvis vi på nogen måde kan forkorte den tid, det tager at rydde op og få genetableret fremkommeligheden, så har vi vundet rigtig meget, siger Charlotte Vithen, der er områdechef i Vejdirektoratet.

Ifølge hende er der rigtig mange parter involveret, når der sker et uheld. Derfor har man ladet sig inspirere af, hvordan man gør det i udlandet. En af konklusionerne er, at kommunikationen vigtig.

- Det er så kompliceret med uheld. Der er rigtig mange parter som Vejdirektoratet, Politiet samt rednings- og sundhedsberedskaberne, der skal samarbejde om et uheld.

Bulldozere og bedre kommunikation. Det er nogle af de midler, som Charlotte Vithen og Vejdiretoratet vil afprøve på den fynske motorvej frem mod slutningen af 2019. (Foto: Annesofie Brochstedt)

Bulldozere

Det er dog ikke kun kommunikationen, der kan optimeres. I forsøget vil man også se nærmere på, om man kan bruge andet materiel til at rydde vejene hurtigere.

- Vi skal se på, om vi kan have noget stort materiel som bulldozere. Men hvis det er et kemikalieudslip, så nytter det ikke noget at komme med en bulldozer. Så er det noget andet, der skal til, siger minister Ole Birk Olesen.

En betragtning, som Charlotte Vithen er enig i.

- Det kan være, at vi skal blive hurtigere til at rekvirere vores materiel, der skal være med til at rydde op. Det kan også være, at vi skal have noget andet materiel. Alt sammen skal vi tage i betragtning og finde ud af, hvad der har størst effekt ude på vejene, siger hun.

Forsøget foregår på den fynske motorvej, fordi den i forvejen er hårdt plaget af ulykker og tæt trafik. Det kan ses på Vejdirektoratets beregninger.

- Når vi kigger på de samfundsøkonomiske tab, så stammer 120 millioner kroner fra Fyn, fortæller Charlotte Vithen.

For at mindske antallet af uheld og dermed køtimer har Michael Mertov en opfordring til alle bilister:

- En helt simpel ting. Hold nu til højre, når du kører. Så er der plads til mange flere biler, siger han.

Facebook
Twitter