Kommuner forbereder nødplaner: Skal vi rette os efter nye ghetto-regler i børnehaver fra nytår eller ej?

Flere kommuner frygter at måtte lukke børnehaver i udsatte boligområder, hvis de ikke får dispensation fra ghetto-regler.

Fra nytår gælder nye regler, der betyder, at kommunerne kun må optage 30 procent børn fra et udsat boligområde i en daginstitution. Ti kommuner har søgt om dispensation fra reglen, men har stadig ikke fået svar. Og nu haster det, siger de. (Foto: Claus bech © Scanpix)

Uret tikker - og det tikker højt i de kommuner, der har børnehaver og vuggestuer med mange børn fra udsatte boligområder.

Fra 1. januar må de højst optage 30 procent børn fra udsatte boligområder, som er på ghettolisten, i samme daginstitution. Og det har ti kommuner så svært ved at få til at ske, at de har søgt dispensation fra reglen.

Men her blot 50 dage før loven træder i kraft, har kommunerne stadig ikke fået svar på, om de kan blive undtaget fra reglerne, og det frustrer dem.

Haster med et svar

Aarhus Kommune har søgt om, at 17 daginstitutioner også i fremtiden kan optage børn fra deres nærområde.

- Vi frygter simpelthen, at de 17 institutioner må lukke, hvis ikke vi får dispensation, så vi har rigtig rigtig meget på spil. Og det er lige om lidt, at loven gælder, så vi synes, det haster med at få et svar, siger Thomas Medom (SF), børn- og ungerådmand i Aarhus Kommune.

Den lange svartid er Diana Mose Olsen (SF), der er formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune, også godt og grundig træt af.

- Jeg synes, vi fik stillet i udsigt, at vi fik svar ikke lang tid efter. Så vi er i et vadested rundt om i kommunerne, siger hun med henvisning til, at Esbjerg var blandt de første kommuner til at søge dispensation allerede omkring sommerferien.

Frygter at børnehaver lukker

Uden dispensation må kommunen maksimalt optage 30 procent børn fra områder på ghettolisten i samme daginstitution.

Men det vil flere steder betyde, at der ikke er børn nok til institutionerne, og det kan i yderste konsekvens betyde, at flere risikerer at lukke, lyder det fra kommunerne.

I Esbjerg frygter politikerne, at de bliver nødt til at lukke en helt ny daginstitution i Stengårdsparken, der er et udsat boligområde, og i stedet bygge en ny et andet sted i et ikke-udsat boligområde.

- Hvis vi skal bygge nyt i kommunerne, har vi flere steder anlægslofter, og derfor har vi i kommunerne appelleret til, at man finder en anden løsning. Det giver ingen mening at skulle lukke daginstitutioner på den baggrund, siger Diana Mose.

Esbjerg Kommune er nu gået i gang med at se på nødplaner, der skal sikre, at kommunen kan overholde loven på kort sigt - også uden en dispensation:

- Vi er ved at se på, hvor vi kan skrue op for kapaciteten andre steder, hvis vi kommer i bekneb, og det er jo så i de omkringliggende områder, siger Diana Mose.

Efter henvendelse fra DR oplyser ministeriet, at der nu arbejdes på højtryk for at give kommunerne svar. Det sker "hurtigst muligt", lyder meldingen.

Facebook
Twitter