Kommuner sætter turbo på: Flygtninge er parate til job

Fynske kommuner mener, at flygtninge som udgangspunkt er jobparate og hurtigt skal i praktik.

De lærer dansk to timer hver morgen i baglokalet - og så er det ellers ud blandt kollegerne. Kvickly i Middelfart har siden nytår haft fem syrere i praktik - og ifølge varehuschefen fungerer det, også selv om de ikke kan meget dansk, når de begynder. Middelfart Kommune er en af de kommuner, der nu lægger kursen om og erklærer langt flere flygtninge for jobparate end tidligere. (Foto: Kirsten Nepper-Rasmussen- DR Fyn © dr)

Er det eneste du mangler et job? Eller er der lang vej igen, inden du kan stå på en fynsk virksomhed og arbejde?

Hidtil er langt de fleste flygtninge blevet karakteriseret som aktivitetsparate hos kommunerne - det vil sige, at de ikke umiddelbart kan gå ud og tage et job.

Sidste år blev kun tre procent af flygtningene i Danmark erklæret jobparate. Men nu tager flere fynske kommuner fat på at ændre den statistik. Siden november har Assens Kommune konsekvent gennemgået alle sager for at undersøge om flygtninge rent faktisk er jobparate.

Indtil nu er tre ud af fire sager gennemgået, og det har betydet, at kommunen er gået fra at have en håndfuld eller to jobparate flygtninge til nu at have over 50 procent af flygtningene, der er klar til at komme i job og forventningen er, at det tal vil stige endnu mere.

Jobparat eller aktivitetsparat?
  • Som jobparat skal du hurtigst muligt have et job - og hvis det ikke lykkes, skal du arbejde for din kontanthjælp.
  • Hvis jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, betyder det, at du vil få ekstra hjælp og støtte, så du på længere sigt kan få et job. Du vil skulle deltage i et forløb, der kan gøre dig klar til at få et job.

Kilde: Københavns Kommune

Teknik har givet problemer

I nabokommunen Middelfart har man tilsvarende ændret kurs og begyndte ved juletid at gennemgå sagerne igen. Lige nu er 25 procent af flygtningene erklæret jobparate. Målet er at 80 procent er erklæret jobklar ved årets udgang.

Det er især tekniske udfordringer, der har fået mange kommuner til at afstå fra at erklære flygtninge jobparate. Det kræver nemlig, at man kan dansk og selv kan vedligeholde en profil og cv på det dansk-sprogede jobnet.dk.

- Og så har vi nok også tidligere haft en tendens til at starte ud med at prioritere dansk sprog, få styr på en bolig og en masse andre lavpraktiske ting, så man kan agere i Danmark. Og så er den status måske aldrig blevet fulgt op i tide, når vi har talt med borgerne, siger afdelingschef i Assens Kommunes jobcenter, Brian Korsgaard.

Kategori betyder meget for den enkelte

Både i Assens og Middelfart sættes der nu ind med ekstra hjælp og undervisning, så flygtningene lærer at trykke på de rigtige knapper inde på jobnet.dk og dermed kan være jobparate.

Selvom det kan virke mest som kommunal teknik, om man er i den ene eller den anden kasse, så er det ikke lige meget om flygtningene bliver erklæret jobparate eller kun aktivitetsparate.

- Det betyder også meget mentalt for den enkelte, at vi ved at erklære dem jobparate signalerer, at vi ser dig som et ressourcestærkt menneske, der kan bidrage til det land, du er kommet til, fra dag ét, siger teamleder Kia Lund McDermott fra Middelfart Kommune.

- Vi skal bevare deres gejst

Middelfart har nu som målsætning, at alle flygtninge skal ud i en jobpraktik senest fire-fem uger efter de er ankommet til kommunen.

- Når de ankommer, har de faktisk en enorm gejst og motivation. Men den tror jeg godt, vi kan ødelægge, hvis vi ikke stiller nogen krav. Vi har kørt den nye linje siden jul, og oplever allerede nu, at det gør en stor forskel, og vi oplever en meget større lyst hos flygtningene til at komme i gang, siger Kia Lund McDermott.

Både jobparate og aktivitetsparate kan sendes i virksomhedspraktik.

I den seneste delaftale fra trepartsforhandlingerne er det netop aftalt, at regeringen og kommunerne skal sørge for at alle flygtninge i fremtiden som udgangpunkt kan erklæres jobparate medmindre de er traumatiserede eller syge.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.