Kovending efter kritik: Borgmester kalder spareplan for 'uacceptabel'

En uge efter en spareplan på 43 millioner blev fremlagt, præsenterer Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel en ny plan.

Peter Rahbæk Juel, der er borgmester i Odense, har taget en kovending og valgt at revurdere sit eget sparekatalog. Et udspil, der blev fremført i sidste uge. Nu kalder han det selv for 'uacceptabelt'. (Foto: Thea Bjørn)

Omfattende besparelser på børneområdet i Odense bliver nu ændret efter hård kritik.

I sidste uge fremlagde Odenses Børne- og Ungeforvaltning et omfattende spare- og omprioriteringskatalog, der skal skaffe i alt 43,6 millioner kroner.

I sparekataloget blev det foreslået, at pengene skulle findes ved skolelukninger, kortere åbningstider i børnehusene, afskaffelse af heldagsskolen, mindre svømmeundervisning og færre penge til vikarer. Samtidig kom det også frem, at der skulle spares 17 millioner kroner på ældreområdet blandt andet ved at nedlægge 60 stillinger og halvere klippkorts-ordningen til de ældre.

Men i løbet af den seneste uge har protesterne været så store, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF i Odense nu har strikket en ny plan sammen, der skal mildne besparelserne på børneområdet.

De tre partier lægger nu op til at en stor del af besparelserne i stedet tages fra ledelse og administration på børneområdet. Helt præcis foreslår de at finde 11 millioner kroner på dét område.

- Det er lykkes med denne manøvre at holde børn og den borgernære velfærd fri for besparelser og placere dem andre steder. Som velfærdsvenlige partier har vi sat os selv gevaldigt under pres. Det kommer helt naturligt, når man læser det besparelseskatalog, der var fremsat. Det var uacceptabelt, forklarer Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Især borgmesteren har været under pres. Han er blevet kritiseret for at begå løftebrud, fordi han sammen med et rødt flertal i byrådet har hævet skatten med i alt 0,8 procentpoint. Pengene fra skattestigningen skulle gå direkte børn og ældre i kommunen.

Glæde hos pædagogerne

Da det første katalog blev præsenteret, var der mange kritiske røster.

Blandt andet hos pædagogerne, hvor formanden for BUBL på Fyn, Rikke Hunsdahl, så det som 'rystende læsning'.

- Det gik udelukkende ud over de mindste, de svageste og dem med særlige behov. Det var helt grotesk, at det var dér, man skulle finde pengene, siger hun.

Derfor er Rikke Hunsdahl også glad for, at det røde flertal nu har valgt at lede efter alternativer til deres oprindelige spareplan.

- Jeg er tilfreds på pædagogernes og forældrenes vegne. Det har nyttet at brokke sig over det, forklarer hun.

Det er dog ikke uden bekymringer, at hun tager imod det nye forslag.

- Jeg kan godt være en lille smule bekymret for ordet ledelse. For vi har set før, at ledelse også kan dække over ledelsen i daginstitutioner og ledelse tæt på pædagoger. Så betyder det, at det er pædagogen nede på gulvet, der mister timerne, fordi der skal spares på ledelsen, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at de holder nallerne helt væk fra daginstitutioner og skoler, så det ikke berører hverken forældre eller børn.

Uspiseligt skrækkatalog

Hos den anden fløj i Odense Byråd er man også glade for, at Peter Rahbæk Juel har valgt at revurdere spareplanen.

- Det er glædeligt, at flertallet er vågnet op og har fundet andre steder, hvor pengene kan spares. Det oprindelige katalog var et skrækkatalog, fordi det handlede om at lukke skoler, fyre pædagoger, færre åbningstider, færre lærere til vores børn. Det var uspiseligt for vores side, siger Jane Jegind (V), der er rådmand i Odense Kommune.

På tirsdag bliver forslaget behandlet i Børn- og Ungeudvalget, og indtil da har man mulighed for at komme med forslag.

Besparelserne på ældreområdet står stadig fast.

Facebook
Twitter