Kræftskandale i Aarhus får Region Syddanmark til at ændre kurs

Økonomiske hensyn må ikke afgøre behandlingstilbud. Nu vil Region Syddanmark ændre praksis, så regningen for behandling af patienter i udlandet tages fra regionens fælleskasse.

Det må ikke være økonomiske hensyn som afgør, om patienter får tilbudt behandling i udlandet. Derfor vil Region Syddanmark nu tage udgiften fra en central konto. (Foto: © Thomas Willads, DR)

Når patienter har ret til en behandling i udlandet, skal pengene fremover komme fra en fælles konto i Region Syddanmark.

I øjeblikket er det det enkelte sygehus i Region Syddanmark, der står for udgifterne til en behandling af hjerte- og kræftpatienter i udlandet.

Men det skal altså laves om nu, hvis det står til forretningsudvalget i Region Syddanmark, siger fungerende formand for Region Syddanmark, Bo Libergren fra Venstre. Netop for at undgå at der bliver tænkt økonomi ind i spørgsmålet.

- Vi vil blot gerne sikre, at hvis der opstår situationer, hvor der er behov for at sende patienter til dyr behandling i udlandet, så er det den store fælleskasse, der skal bære det, og ikke det enkelte sygehus, der får den udfordring, siger Bo Libergren.

Det eneste rigtige at gøre

Med det nye initiativ bliver sygehusene i Region Syddanmark frataget det økonomiske ansvar, forklarer regionsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kragelund.

- Det er også det, vi gør, når vi sender patienter til privatsygehuse på grund af generelle ventetidsproblemer. Det er også det, vi historisk set har gjort, hvis vi har indgået aftaler med sygehuse i udlandet.

Jes Søgaard er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og han mener, det er et godt initiativ, at Region Syddanmark ønsker at tage pengene fra en central konto. Det vil nemlig øge sandsynligheden for, at patienterne får den behandling, de har krav på.

- Det er det eneste rigtige at gøre. Det reducerer risikoen for, at lokale økonomihensyn kommer til at stå over patienthensyn, siger Jes Søgaard.

Hvis Region Midtjylland havde haft samme model, kunne skandalen på Aarhus Universitetshospital måske have været undgået, vurderer Jes Søgaard.

I Aarhus fik mavetarm-kirurgisk afdeling nemlig at vide, at hvis de sendte patienter til udlandet, skulle de selv stå for udgifterne.

- Afdelingen var mere eller mindre tvunget til at prøve at reducere antallet af patienter, der blev sendt til udlandet med kræft i mave/tarm-regionen, siger Jes Søgaard, og fortsætter med slet skjult ironi.

- Og det lykkedes jo ganske godt, for ingen patienter blev sendt til udlandet.

Professor: Vil kunne reducere mistillid

Derfor burde det ikke være nødvendigt at centralisere økonomien. Men skandalen i Aarhus er dog et eksempel på, at det alligevel ikke blev overholdt. Og derfor mener Jes Søgaard også, at det har en anden positiv sidegevinst at tage pengene fra en central konto i regionerne.

- Jeg mener, det vil være med til at reducere den mistillid patienter efterhånden kan have fået til det danske hospitalssystem om, at man kan få behandling i udlandet. Og det er vigtigt, for det er vigtigt, at vi som borgere har tillid til vores hospitalsvæsen.

Ifølge Region Syddanmark har der - så vidt vides - ikke været sendt patienter til behandling i udlandet, fordi det ikke har været nødvendigt. Men man ved ikke, hvad der vil ske i fremtiden, og derfor bør man sikre, at økonomi ikke kommer til at spille ind på behandlingstilbuddet, forklarer den fungerende formand i Region Syddanmark.

- Vi har ikke haft det her som en udfordring, men vi vil gerne sikre os, at alle incitamenter vender rigtigt og altså også, at vi får den information, vi har brug for, hvis der er udfordringer med at leve op til patientrettighederne, siger Bo Libergren.

I Region Nord, Sjælland og Hovedstaden har man allerede en økonomisk struktur, som gør, at udgifter til patienter i udlandet kommer fra en central kasse.

Et ønske, som nu også bliver stillet af Venstre i Region Midtjylland. Det sker som en direkte konsekvens af mave- tarm sagen. Det forklarer Venstres gruppeformand i Region Midtjylland.

- Så bliver det ikke økonomien på den enkelte afdeling, der bliver det styrende incitatment i forhold til eventuelt at sende en patient til udlandet og blive behandlet, men det er patientens rettigeheder, siger Venstres gruppeformand, Anders G. Christensen.