Kulturprojekt samler yngre demensramte: 48-årige Jeanette ser frem til fællesskab

I Nyborg Kommune vil man give yngre demensramte borgere glæde og gode oplevelser igennem et planlagt kulturforløb.

Jeanette og Allan Larsen bor i Nyborg sammen med to af deres fire børn. Hendes t-shirt er fra Huntington foreningen, hvor der står ’Jeg er ikke fuld’ for at gøre opmærksom på lidelserne, der kommer med sygdommen. (Foto: Ida-Sofie Sellerup)

Kongeslotte, middelaldervåben og kunstudstillinger skal være med til at give yngre mennesker med demens livsglæden tilbage.

Det er planen, når man i Nyborg Kommune skyder et nyt tilbud i gang under navnet "Kultur på hjernen".

Med kulturoplevelser på blandt andet Nyborg Slot og andre afdelinger af Østfyns Museer vil man give demensramte livsglæden tilbage i et sygdomsforløb, der kan tære på både den ramte og pårørende.

- Vi mener, at det er vigtigt, at der kommer til at være et bredere og mere varieret antal kvalitetsrige aktivitetstilbud. Tilbud, som både er identitetsskabende, fællesskabsstyrkende og som forankrer én i noget kulturelt, som vi alle sammen deler og kan finde fællesskab i, fortæller Jonas Kragegaard, projektleder på Østfyns Museer.

Et af de tilbud, man som yngre dement kan få igennem "Kultur på hjernen", er at opleve en middelalderlig katapult blive affyret.

- For det første er det enormt underholdende. Jeg kender ikke nogen, som har prøvet at fyre denne her af, som ikke synes, det var vanvittigt morsomt. Derudover er det med til at skabe et fællesskab, fordi det i sig selv er en teambuilding-øvelse, for det kræver et par stykker at få den til at fungere. Derudover er det interessant, fordi der er en stor kulturel baggrund rent historisk, siger Jonas Kragegaard, projektleder på Østfyns Museer.

En af de mange kulturoplevelser de yngre demensramte kan få er blandt andet at se denne katapult fyre af.

Kulturtilbudet skal være med til at understøtte den demensramtes fortælling om sig selv, hvor oplevelsen er med til at skabe den demensramtes identitet.

- Det her er ikke den, jeg er. Jeg er den, der tager ud og laver de her fede ting. Jeg har de her enormt store oplevelser, og at man ikke lader sig begrænse af sin sygdom, siger Jonas Kragegaard.

Jeanette Larsen savner et yngre netværk

Tilbuddet vækker glæde hos 48-årige Jeanette Larsen, som siden 2012 har lidt af den arvelige sygdom Huntington Chorea, der blandt andet giver demens.

- Jeg ved jo godt, at min sygdom gør, at jeg måske pludselig sidder fast i en kørestol og ikke kan komme nogen steder. Så for mig er det nu her og de næste par år, at jeg vil kunne få noget ud af det og komme afsted, siger hun.

Tidligere har hun fået flere andre tilbud fra kommunen; blandt andet tilbud om at komme med i daghjem eller til erindringsdans. Men med en aldersspænd på 30-40 år op til de andre deltagere, så savner hun et yngre fællesskab.

- Det vil være rart at have nogen, som er lidt nærmere mig selv, som jeg kunne gå at snakke med. Det savner jeg, at der er et netværk til mig selv, siger hun.

Jeanette Larsens mand, Allan Larsen, der til daglig står med ansvaret for indkøb og alt det huslige i hjemmet, er sikker på, at de nye muligheder er givende for hele familien.

- Jeg vil glæde mig til at få hende hjem, hvor hun pludselig har haft nogle oplevelser, som ikke involverede os andre, som hun har fået på egen hånd, hvor hun har kunne komme ud og opleve noget.

"Kultur på hjernen" er stadig under udvikling, men man håber på at komme igang med de første hold i 2019.

Kultur på recept

"Kultur på hjernen" bygger på et tidligere projekt, "Kultur på recept", som retter sig mod langtidssygemeldte med stress, angst og depression. Projektet er igangsat både i Nyborg, Aalborg, Vordingborg og Silkeborg, hvor det forløber frem til 2019.

Erfaringerne fra "Kultur på recept" er indtil videre rigtig gode i Nyborg. En foreløbig optælling for sidste år fra Jobcenter Nyborg viser, at 10 ud af 38 deltagere enten er tilbage i arbejde eller i flexjob.

- Mange af dem så det bare sådan, at det kunne man da prøve det her tilbud. Men de fleste siger, at det her har virkelig givet dem noget. De føler sig så friske nu, at de har bedt om at komme i praktik eller helt tilbage på arbejdsmarkedet, siger Nicolai Knudsen, museumsinspektør på Østfyns Museer.

Der er knap 100 deltagere med i projektet i Nyborg, og der vil blive gjort status på projektet i slutningen af år 2018.

Facebook
Twitter