Mangel på præster: Pensionister må tage en tørn mere foran alteret

Det er svært at få ansat nye præster i de danske sogne - og det betyder, at flere pensionerede præster igen tager præstekjolen på for en stund.

Manglen på præster betyder, at eller pensionerede præster må vikariere. (Foto: © Henning Bagger, SCANPIX DANMARK)

- Det er jo ikke en holdbar løsning. Vi kan jo ikke blive ved med at strække hver enkelt præst længere og længere.

Sådan lyder det fra formanden for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge.

Hun taler om manglen på præster rundt i de danske sogne, som betyder, at folkekirken i stigende grad må bede pensionerede præster om hjælp.

- Det er en fuldstændigt nødvendig konsekvens, at vi må bede pensionerede kollegaer om at tage ledige embeder, dække på vikariater og når folk skal på barselsorlov. Så det er helt klart en stigende tendens.

Ifølge seneste tal på området fra Folkekirkens Uddannelses- og Forskningscenter var der 23,1 årsværk i 2019 i folkekirken, der blev besat af pensionister.

I 2021 var tallet steget til 41,5 årsværk.

81-årig præst træde til som vikar

I Allested-Vejle og Sønder Broby sogne på Fyn har de uden held forsøgt at få fat i en ny præst, så folk i sognet kan blive begravet, døbt, gift og modtage Guds ord.

Den opgave varetages nu i stedet af den pensionerede præst Einar Fog-Nielsen på 81 år. Foreløbigt til pinsen.

- Det er jo dybest set af kærlighed til folkekirken. Jeg kan jo ikke leve med, at tingene ikke fungerer på bedst mulig måde, og så må vi tage en ekstra tørn, når der nu er så mange, der mangler præster rundt omkring, siger 'senior-præsten'.

Siden Einar Fog-Nielsen gik på pension i 2008, har han flere gange vikarieret rundt om på Fyn, når der har været sygdom eller ubesatte stillinger i stiftet. Og han gør det med glæde.

Men den her løsning koster noget nærhed i relation til kirkegængerne, siger han.

- Jeg kender ikke de mennesker, der bor det pågældende sted, og nu for eksempel i eftermiddag (den 28. december, red.) skal jeg ud og snakke begravelse. Jeg kender jo ikke den familie, men jeg ved, at jeg skal begrave deres kære om nogle dage.

Alarmerende mangel på præster

I august 2022 udkom Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter med en ny rapport, der kortlægger udviklingen i præstestanden.

Området er komplekst, men ultimativt peger rapporten på, at der senest i 2029 ikke længere bliver leveret det antal præster, der er behov for.

Det fortæller uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Ulla Morre Bidstrup.

- Det alarmerende viser sig i, at der ER genopslag mange steder, og der er mange som allerede på forhånd gør sig mange tanker om, hvordan kan de få en stilling til at være så attraktiv, at der rent faktisk kommer ansøgere.

Hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kan man også genkende billedet af, at pensionerede præster i højere grad må vende tilbage til præstegerningen for at slukke ildebrande rundt omkring.

Det er fantastisk, at de kan hjælpe, men det er også en udfordring, fortæller Ulla Morre Bidstrup.

- I Danmark lever folkekirken rigtig meget af relationen mellem den lokale præst og den befolkning, der er på stedet. Og det er klart, at hvis man ikke har sin egen præst, så bliver den vigtige relation udhulet.