Mere affaldssortering i fremtiden - test dig selv: Har du styr på dit skrald?

I 2022 skal vi genanvende 50 procent af vores husholdningsaffald. Det kræver mere ensrettet sortering og større fokus på gode vaner, mener eksperter.

Fremover er det ikke kun dit madaffald, som ryger i en spand for sig. Vi skal blive gode til at sortere det meste husholdningsaffald, så mindst halvdelen kan genanvendes. (Foto: © Sofie Mathiassen, Scanpix)

Gulerodsskræller i én spand, dine aviser i en anden og en skyllet makreldåse i en tredje.

Vi skal genanvende halvdelen af vores madrester, husholdningsprodukter og andet affald, når vi når til år 2022. Det er et krav fra EU.

På Fyn har man valgt at ensrette affaldssorteringen i ni ud af ti kommuner. Det har stor betydning, fordi det gør affaldssorteringen mere effektiv, mener koncernchef hos By, Land og Kultur i Faaborg Midtfyn Kommune, Christian Tønnesen.

- Det vil betyde, at vi kan få hævet genanvendelsesprocenterne – altså andelen af husaffald, der kommer til genbrug – hvor vi kun ligger på 35 procent i snit rundt på Fyn i dag, siger han.

Det er vigtigt at gøre tingene nogenlunde ens i de forskellige kommuner, hvis EU's krav skal nås, mener koncernchefen.

- Det afgørende er, hvilke fraktioner man beder husstanden om at dele affaldet op i, og så har det også betydning, at vi bliver nogenlunde enige om, hvad det er for en efterbehandling af affaldet, vi laver, og hvilke anlæg vi har til at sortere det indsamlede affald på, siger Christian Tønnesen.

Hvis vi bliver gode til at sortere madaffaldet fra resten af affaldet, er det lettere at hæve genanvendelsesprocenten, forklarer Christian Tønnesen.

- Fremfor alt, så duer det ikke, at det hele pladres ned i én beholder. For eksempel så skal vi have madaffaldet ud, fordi det gør det hele vådt og snasket. Hvis vi ikke får det ud, og får genanvendt det til biogas, så er det svært at få hævet genanvendelsen også på de øvrige fraktioner, siger han.

OBS! Testen er lavet med udgangspunkt i sorteringsreglerne i Odense Kommune. Der kan være lidt forskel på reglerne i de enkelte kommuner.

Affaldssortering som en service

For at få folk til at sortere mere, er det vigtigt at fokusere på, at det ikke er nye vaner, der skal tillæres, forklarer sociolog og ekspert i nudging, Frieda Molin.

- En af de ting, som jeg tror er problematisk, er, at vi hele tiden taler om en ny affaldssortering, et nyt system, og det er ikke så godt, når vi rigtig godt kan lide vaner, siger hun.

Ifølge Frieda Molins brugerundersøgelser er der allerede mange, som samler deres pantflasker, sorterer deres aviser og går til glascontaineren med sorterede glas, så dét, at man kan sortere affald hjemme er egentlig noget positivt, mener Frieda Molin.

- Måske skulle vi spille lidt mere på, at det faktisk er en meget bedre service, vi får, i stedet for, at det er en hel masse nyt, siger hun og fortsætter:

- Nyt er rigtig godt, hvis vi snakker om iPhones og biler, men det er ikke så godt, hvis vi taler om menneskers vaner, for vi kan rigtig godt lide vaner, forklarer nudgingeksperten.

Hvis alle kommuner sorterer på samme måde, kan det hjælpe os med at få gode sorteringsvaner.

- Vi færdes jo dagligt på tværs af kommunegrænserne i mange henseender. Det vil være rigtig fedt, hvis vi mødte det samme system i alle kommuner, siger Frieda Molin.

Gode erfaringer med forsøgsordning i Odense

I Odense Kommune har man allerede set gode resultater med en affaldsordning, hvor borgerne sorterer affald. Her har 2.000 husstande i et år været i en forsøgsordning med affaldssortering med et succesfuldt resultat, hvor 52 procent af affaldet blev genanvendt.

- Generelt har vi fået rigtig mange fine erfaringer. Vi har haft flere spørgeskemaundersøgelser, der viser, at Odenses borgere rigtig gerne vil sortere mere, fortæller projektmedarbejder i Odense Renovation, Morten Glasius.

Efter høsten af erfaringerne fra forsøgsordningen, er affaldssorteringen efterfølgende blevet videreudviklet i Odense Kommune, hvor man blandt andet vil indkøbe nye affaldsbeholdere.

- Affaldsbeholderne er gravet ned under jorden, så man kun har et indkast i terræn, og det gør, at man ikke skal have så mange affaldsbeholdere stående, og at man gemmer affaldet væk under jorden, siger Morten Glasius.

Den nye affaldsordning skal fremover foldes ud til alle husstande i Odense Kommune.