Miljøminister vil forbyde sprøjtegifte i haver og i kommuner: Vi skal gå foran og passe på grundvandet

Ifølge Lea Wermelin skal det være slut med farlige sprøjtegifte i private indkørsler og terrasser samt på kommunernes arealer.

Miljøminister Lea Wermelin vil forbyde brugen af Round Up i private hjem samt på kommunernes arealer. (Foto: Charles platiau © Scanpix Denmark)

Ukrudt, der skyder vildt og hurtigt.

Det er en kamp for mange parcelhusejere at holde græsset mellem terrassefliserne og mælkebøtterne i indkørslen nede, mens kommunerne forsøger at holde deres offentlige arealer fri for de uønskede planter.

Men nu skal det være slut med at springe over hvor gærdet er lavest og bruge de sværest nedbrydelige sprøjtegifte. Det mener miljøminister Lea Wermelin (S).

- Der bliver et forbud mod sprøjtegifte på en række offentlige og private arealer, hvor risikoen for udvaskning til vores grundvand er størst, og det vil altså være de her sprøjtemidler, som glyphosat eksempelvis, som ikke er let nedbrydelige, fortæller ministeren.

En af dem, der hilser lovforslaget velkomment, er Joachim Hansen, der er husejer i Glamsbjerg på Vestfyn. Faktisk lader han allerede en del af sit ukrudt være i fred.

- Jeg synes, det skal have lov til at vokse, for det hjælper vores natur, forklarer han.

  • Joachim Hansen lader ukrudtet vokse flere steder i sin have. Derfor mener han også, det er helt i orden, at regeringen nu vil forbyde blandt andet Round Up (Foto: Thea Bjørn © DR)
  • Miljøminister Lea Wermelin (S) vil forbyde kommuner og private at bruge farlige sprøjtegifte. Blandt andet Round up (Foto: Thea Bjørn © DR)
  • Brugen af glyphosat er faldet med 18 procent fra 2016 til 2020. (Foto: Thea Bjørn © DR)
1 / 3

Kommuner finder alternativer

Forbuddet vil betyde, at hverken kommuner eller private må bruge de såkaldte svært nedbrydelige midler med blandt andet stoffet glyphosat, som findes i Round Up. Det kan nemlig sive ned og forurene grundvandet og på længere sigt være en fare for vores drikkevand, viser Miljøstyrelsens rapport.

Kommunernes brug af netop glyphosat er dog faldet med 18 procent fra 2016 til 2020, og en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen over kommunernes samlede forbrug af sprøjtegifte viser, at kommunerne allerede er i gang med at finde andre måder at komme ukrudtet til livs på.

En af de kommuner er Assens Kommune. Her fortæller borgmester Søren Steen Andersen (V), at kommunen er klar til at droppe sprøjtegiftene.

- Vi er i fuld gang med det, og vi har besluttet, at vi vil være en giftfri kommune. Vi har fået lavet nogle prospekter på, at vi skal indkøbe nogle maskiner, og så kan vi dampe det ukrudt, der generer på åbne pladser og arealer, væk, siger han.

Kommunen har blandt andet brugt sprøjtemidlerne til at holde cykelstierne fri for ukrudt. Men det skal det være slut med, og kommunen har i stedet fundet alternative løsninger.

- Vi fræser det simpelthen op og får det fuldstændig fjernet i materialet, så ukrudtet ikke bryder igennem det nye lag asfalt. Det er blot ét af de tiltag, man må tage til sig som kommune og gå videre, siger Søren Steen Andersen.

Danmarks Naturfredningsforening: Skridt i rigtig retning

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder man sig over et farvel til de farlige sprøjtemidler, men præsident Maria Reumert Gjerding håber, at det blot er første skridt af mange i retningen mod færre sprøjtemidler.

- Det er klart, at vi skal videre end det. Vi skal forbyde brug af sprøjtegifte på de områder, hvor fremtidens grundvand dannes. Men det ændrer ikke på, at det, regeringen kommer med nu, er et vigtigt skridt, siger hun.

Forbruget af sprøjtemidler på de offentlige arealer i kommunerne udgør i dag kun en lille del af det samlede pesticidforbrug i Danmark. De står for cirka 5 tons ud af 2050, mens landbruget stadig står for den største del.

Men derfor er det alligevel vigtigt, at det offentlige går foran, mener miljøministeren.

- Det er rigtigt, at offentlige og private arealer ikke har den allerstørste volumen, men det er jo nogle af de steder, hvor det er unødvendigt at bruge det, fordi der er alternativer, og fordi vi gerne vil passe godt på vores grundvand. Og så skal vi gå foran, siger Lea Wermelin.

Joachim Hansen er klar med hakkejernet – men accepterer også, at politikerne nu vil forbyde ham at bruge gift på hans private grund.

- Formålet er jo at gøre noget godt for naturen og biodiversiteten. Det her er godt nok bare en lille privat have, men det hjælper alt sammen, siger han.

Forhandlinger efter sommerfeiren

Det er landbruget, som står for den største andel af sprøjtegifte, og efter sommerferien skal regeringen forhandle med de øvrige partier om en ny aftale.

- Her skal vi sætte nye ambitioner om at bruge mindst mulig spøjtegift i landbruget, siger miljøminister, Lea Wermelin.

Den aftale mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening er en afgørende faktor for at mindske brugen af sprøjtegifte.

- Vi skal have en debat og dialog med landmændene om, hvordan vi får sikret de store områder, der er særlig sårbare. For vi ved, det er lige neden under de her marker, at fremtidens grundvand dannes, siger Maria Reumert Gjerding.

Blandet modtagelse på Christiansborg

Miljøminister Lea Wermelins forslag om at forbyde for eksempel Round Up hos private og kommuner får en blandet modtagelse blandt politikerne.

De radikale bakker 100 procent op, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

- Det er vi rigtig glade for. Dels fordi det er helt unødvendigt nogle steder. Men også fordi der her er særlig nedsivningsrisiko på de her særlige overflader, som regeringen nu vil regluere i forhold til. Så det er virkelig tiltrængt, siger Zenia Stampe.

Til gengæld mener Dansk Folkeparti, at ideen med forbud blandt især private er nyttesløs.

- De mængder, der bliver brugt, både når man kigger på det private og kommunale, er promiller af det forbrugte glyphosat og og aktiv stof. Derfor flytter det her ikke noget, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Rene Christiensen.

Midt i mellem ligger Venstre. De vil gerne være med til at kigge på, hvad man kan gøre for at beskytte grundvandet og drikkevandet. Men mener ikke, at et bredt forbud hos private og kommuner er den rette vej at gå.

- Man skulle gå mere specifikt til værks de steder, hvor man kan se, at der er særlige udfordringer, foreksempel langs åløb, vandhuller og vandboringer. Og så se på, hvor får vi mest mijløeffekt for indsatsen, siger Jacob Jensen, der er miljøordfører for Venstre.

Opdateret med politiske kommentarer klokken 13.54

FacebookTwitter